Peridos

Peridos is het digitale dossier waar in het kader van de screening op Downsyndroom en het SEO gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te monitoren. Daarnaast wordt in Peridos vastgelegd welke zorginstellingen en -uitvoerders een contract c.q. kwaliteitsovereenkomst zijn aangegaan.
Voor de uitvoering, kwaliteitsborging en evaluatie van de prenatale screening zijn gecontracteerde zorgverleners wettelijk verplicht om van de verrichte counselinggesprekken, combinatietesten en SEO's data op de juiste wijze te registreren en aan te leveren. Daarnaast dienen ook van zwangeren die prenatale screening hebben gehad de gegevens van vervolgonderzoeken (NIPT, GUO, genotypering) en de uitkomst van de zwangerschap in Perios te worden opgenomen, overeenkomstig de meest recente WBO vergunning (d.d. april 2014).

Het systeem voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegeven (NEN-norm 95210). Meer informatie:

Iedere gecontracteerde organisatie heeft minimaal één zorginstellingbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de praktijk- en zorgverlenergegevens en het aanleveren van de gegevens.


Login

Wanneer u bent ingeschreven in Peridos ontvangt u van het Regionaal Centrum een gebruikersnaam voor Peridos.
De zorginstellingbeheerder van uw praktijk kan voor u een wachtwoord aanmaken (minimaal 8 karakters waaronder 1 hoofdletter en 1 cijfer).
Vervolgens kunt u inloggen in Peridos.
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de volgende procedure volgen.
 

Controle webbrowser voor gebruik Peridos

Bij het inloggen in Peridos wordt er een beveiligde verbinding met de Peridos-server opgezet. Moderne browsers ondersteunen verschillende beveiligingsmethodes. Wij vragen u te controleren of uw browser aan de eisen voldoet en zorg zo nodig voor een update. Hiermee voorkomt u dat u op termijn via een oude browser geen toegang meer kunt krijgen tot Peridos. Onderstaand een lijst met browsers en versies die veilig zijn: