NIPT (verplichte) nascholing 2017

De verplichte nascholing voor counselors heeft in Utrecht plaatsgevonden op 21 en 30 maart en 15 juni 2017 (landelijke bezemklas).
Alle bijeenkomsten zijn inmiddels administratief afgehandeld.
Hebt u vragen, neemt u dan s.v.p. contact op met Els Kruiver, secretaresse SPSRU ->  E.Kruiver@umcutrecht.nl.
 

Cursus Counseling Prenatale Screening

Voor de doelgroep gynaecologen, arts-assistent in opleiding, verloskundigen en echoscopisten wordt door de afdeling Verloskunde van het UMCU meerdere keren per jaar een Cursus Counseling Prenatale Screening gegeven.
Deze cursus is geaccrediteerd bij de KNOV voor 6,5 punt en bij de NVOG voor 6 punten.
Meer informatie vindt u op de website van de Cursus Counseling Prenatale Screening.
De eerstvolgende basiscursus wordt georganiseerd op vrijdag 29 september 2017.

Reguliere bijscholing counseling
Omdat er beperkte nascholingsmogelijkheden zijn voor counselors, wordt er in samenwerking met de erkende opleidingsinstituten een nascholingsprogramma gemaakt. De counselors dienen een keer per twee jaar een erkende theoretische nascholing en een vaardigheidstraining voor counseling prenatale screening te volgen. Deze nascholing en training duurt 2 dagdelen en levert 6 accreditatiepunten op. De erkende opleidingsinstituten voor counseling zullen naar verwachting vanaf half 2017 vaardigheidstrainingen aanbieden. De verplichte theoretische scholing voor NIPT wordt in 2017 georganiseerd door de Regionale Centra. Het is de bedoeling dat vanaf 2018 de reguliere opleidingen zowel de theoretische nascholing als de vaardigheidstraining organiseren.
Ook dient de counselor eens per twee jaar de meest recente versie van de DIN te hebben gevolgd (3 accreditatiepunten). In totaal dient de counselor 12 accreditatiepunten 
(6 voor nascholing, 3 voor de DIN en 3 vrije punten) per 2 jaar te behalen voor nascholing over counseling prenatale screening.
 

Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN)

Het up-to-date houden van kennis over de screening is voor counselors verplicht.
Via het internet kunt u zich bijscholen met de Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN).
De "DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors" biedt de benodigde basiskennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho).
De met de "DIN 2.1" behaalde accreditatiepunten tellen bij het Regionaal Centrum Prenatale Screening maar één keer in de twee jaar mee.
Wij ontvangen graag uw certificaat van de DIN 2.1, zodat wij deze aan uw opleiding gegevens in Peridos kunnen voegen. U kunt het certificaat e-mailen aan F.Harrewijn@umcutrecht.nl
(bron: RIVM)
 

Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De FMF biedt scholing over de NT-meting en het SEO passend bij de internationale eisen van de FMF. De scholing van de FMF tot NT- en SEO-echoscopist is echter geen erkende opleiding meer binnen het landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst voor NT- of SEO-echoscopist willen krijgen, dienen een van de andere, erkende opleidingen te volgen. Erkende opleidingen staan vermeld op de website van het RIVM.
Degenen die een internationaal FMF-certificaat wensen, kunnen dat regelen via de internationale site van de FMF. Een FMF-licentie blijft nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in Astraia.
 
Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek inclusief 'hands on' training georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU.
Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring.
Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken.
De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training.
Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.
De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG.
Meer informatie vindt u op de website van de Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek.
 

Casuïstiekbespreking voor NT- en SEO-echoscopisten

Twee maal per jaar wordt een Casuïstiekbespreking georganiseerd (voor- en najaar) voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten met een overeenkomst met de SPSRU. Daarbij komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf zaken aan de orde stellen die van algemeen belang zijn.

In verband met de drukte rondom de invoering van de NIPT als screeningstest organiseren wij dit jaar slechts eenmaal een Casuïstiekbespreking op donderdag 5 oktober 2017 van 18.00 uur tot 20.00 uur in het Grote Leerhuis, 4e etage WKZ Utrecht. Aanmelden is nu nog niet mogelijk. Meer informatie over programma en aanmeldprocedure volgt in september 2017. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met E.Kruiver@umcutrecht.nl.

 

Hands-on training

Hands-on training wordt georganiseerd door senior-echoscopisten uit het UMCU / WKZ.
Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail handson@umcutrecht.nl