Tarieven

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks het opslagtarief.
De zorgverleners met een contract bij de SPSRU kunnen het gehele tarief (dus inclusief opslag) bij de zorgverzekeraars declareren, mits de zorgverlener bij de zorgverzekeraar geregistreerd staat. De zorgverleners met een overeenkomst voor het verrichten van SEO's dragen de opslag voor de regionale coördinatie ieder kwartaal af aan de SPSRU op basis van het werkelijk aantal verricht SEO’s.
 

2017

 • counseling € 43,62
 • NT-meting
  • bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 167,87
  • bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 102,24
 • Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)*
  • bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 164,92
  • bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 146,67

*De SEO-opslag voor Regionale Centra voor Prenatale Screening bedraagt € 18,25. Deze opslag is reeds in het tarief verwerkt.
Bron: website KNOV