Bestuur

In het bestuur van de SPSRU hebben vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen zitting.
De leden van het bestuur zijn:

 • mw. dr. M. Cohen de Lara-Timmerman, gynaecoloog UMC Utrecht
 • mw. P. Cosijnse, echoscopiste Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland
 • mw. dr. H.R. Iedema-Kuiper, hoofdverloskundige UMC Utrecht
 • dhr. A.J. de Jong, verloskundige/echoscopist Echocentrum Rivierenland
 • mw. drs. A.J.M. Huisjes, gynaecoloog Gelre Ziekenhuis locatie Apeldoorn, voorzitter SPSRU
 • mw. drs. C.J.M. van der Sijs, klinisch geneticus UMC Utrecht
 • mw. drs. E.H. van Vliet-Lachotzki, arts, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties
 • mw. dr. J.U.M. Termote, neonatoloog UMC Utrecht

De heer drs. E. Bom, Projectleider Referentie Laboratorium Downscreening RIVM, is als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
Mevrouw dr. M.N. Bekker, gynaecologe UMC Utrecht, is als Medisch Adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

 

Bestuursvergaderingen 2017

 • woensdag 29 maart 2017
 • donderdag 22 juni 2017
   

Bestuurlijke organisatie

VWS heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de bestuurlijke structuur van de landelijke prenatale screening. Dit proces dient voor eind 2017 te zijn gerealiseerd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • het Centraal Orgaan gaat in het najaar van 2015 over in de Programma Commissie die in samenstelling wordt gewijzigd: 2 vertegenwoordigers van de Regionale Centra, 1 vertegenwoordiger van de centra voor Prenatale Diagnostiek;
 • de Programma Commissie geeft zwaarwegende adviezen aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB) die voortaan de juridische verantwoordelijkheid heeft en de besluiten neemt;
 • het Platform Regionale Centra waarin alle Regionale Centra zijn vertegenwoordigd, krijgt een uitbreiding van het takenpakket bij de kwaliteitsbewaking van de regionale uitvoering. Deze uitbreiding wordt geregeld via de WBO-vergunning;
 • andere wijzigingen, waaronder de wenselijkheid van een autonome status van alle Regionale Centra en de wenselijkheid om de Regionale Centra in te richten conform de Health Governance Code 2010, moeten eveneens binnen twee jaar zijn beslag krijgen.

(actueel juli 2015)
 

Jaarverslagen

Jaar 2013 -> brief en jaarverslag.
Jaar 2014 -> jaarverslag incl. brief
Jaar 2015 -> brief en jaarverslag