De SPSRU geeft alleen informatie aan zorgverleners en andere professionals en niet aan zwangeren.
Voor inhoudelijke informatie over onderzoeken (bijv. NIPT en 20 weken echo) kunt u terecht bij uw behandelend verloskundige/arts.
U kunt ook contact opnemen met de Polikliniek Verloskunde van het WKZ/UMC Utrecht via telefoon 088 - 755 4010.


Postadres

SPSRU
UMC Utrecht, locatie WKZ
Divisie Vrouw en Baby
Huispostnummer KE 04.123.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
Telefoon: 088 - 75 540 12
 

Bezoekadres

UMC Utrecht, locatie WKZ - 3e etage kraamafdeling
Divisie Vrouw en baby
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
 

Reguliere bereikbaarheid

maandag t/m donderdag van 09.00 - 14.00 uur
woensdag hele dag

Incidenteel kan het voorkomen dat niemand aanwezig is, u kunt dan de voicemail inspreken.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


E-mail