Het dagelijks bureau bestaat uit de volgende personen:
  • de heer J. Toet is per 1 april 2016 als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SPSRU.
    Hij heeft hiermee de oprichter van de SPSRU, de heer dr. Ph. Stoutenbeek, opgevolgd.
  • mw. E.F. Lorijn-Peeters is kwaliteitsmedewerker visitaties en werkt tevens als senior-echoscopiste in het UMCU
  • mw. M.L. Leerkes werkt als senior-echoscopiste in het UMCU en verzorgt in samenspraak met mw. Lorijn-Peeters de beeldbeoordeling bij de visitaties
  • mw. ir. I.C. Velthuis is beleidsmedewerker van de stichting, fungeert als penningmeester en is tevens regiobeheerder Peridos
  • mw. dr. M.N. Bekker is gynaecologe bij het UMC Utrecht en fungeert als Medisch Adviseur voor de SPSRU
  • mw. F. Harrewijn is secretaresse en regiobeheerder Peridos
  • mw. E. Kruiver is secretaresse en regiobeheerder Peridos
Om een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden kunt u het interview met de SPSRU downloaden
(bron: Perivisie, interne uitgave UMC Utrecht - 2013)