Kwaliteitsovereenkomst individuele zorgverlener

Elke individuele zorgverlener die counselt voor prenatale screening, NT-metingen en/of SEO’s verricht, dient hiervoor een kwaliteitsovereenkomst af te sluiten. De zorginstelling beheerder dient zich er van te vergewissen dat elke (nieuwe) zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft geaccordeerd en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen ►

Wanneer een zorgverlener geen kwaliteitsovereenkomst heeft, vragen wij u het aanmeldformulier in te laten vullen en aan ons te verzenden. Meer informatie ►.

Mutaties

Wijzigingen binnen uw praktijk t.a.v. nieuwe (waarnemend) zorgverleners of het vertrek van zorgverleners, vragen wij u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat de gegevens in Peridos kunnen worden aangepast.

Contract zorginstelling

Alle zorginstellingen die prenatale screening uitvoeren zijn wettelijk verplicht een contract met één van de regionale centra te sluiten voor de counseling en/of de NT-meting en/of het SEO. Als uw instelling nog geen contract heeft voor een bepaalde verrichting, bijvoorbeeld doordat deze recent is opgericht, dient u contact op te nemen met het regionaal centrum in uw regio. Meer informatie ►.

Privacyverklaring