In praktijken met een counselingcontract zijn dikwijls (ondersteunend) zorgverleners werkzaam die geen kwaliteitsovereenkomst (nodig) hebben, maar in de praktijk wel betrokken zijn bij het werkproces van combinatietest, NIPT of eerste trimester SEO, bijvoorbeeld voor het invullen van een aanvraag of het inzien van uitslagen. Ook deze (ondersteunend) zorgverleners kunnen rol in Peridos een rol krijgen. Hiervoor dient dit formulier ► ingevuld en ondertekend te worden door een counselor binnen de praktijk waarvoor de (ondersteunend) zorgverlener wordt aangemeld. Het ondertekende formulier kunt u mailen naar info@spsru.nl, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.
Privacyverklaring