De uitvoering van de prenatale screening in Nederland valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Vergunning is verleend aan de acht regionale centra. De landelijke coördinatie ligt bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM i.s.m. de regionale centra. 

overeenkomst verplicht

Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) is wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met één van de acht regionale centra. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst. 

aanmelden nieuwe counselor of echoscopist

De zorginstelling dient zich ervan te vergewissen dat elke (nieuwe) zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft geaccordeerd en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen die hierin staan beschreven.

Wanneer een nieuwe zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft, vragen wij u onderstaand aanmeldformulier in te (laten) vullen en aan ons te verzenden. Zonder deze kwaliteitsovereenkomst is het wettelijk niet toegestaan om de zwangeren te counselen of echoscreening te verrichten en kan de verzekeraar de vergoeding van declaraties weigeren.

De SPSRU beoordeelt uw aanmelding en neemt hierover contact met u op. Kwaliteitsovereenkomsten worden geregistreerd in Peridos. Een kwaliteitsovereenkomst is slechts geldig als deze (digitaal) is geaccordeerd. 

aanmelden nieuwe praktijkondersteuner

Een zorgverlener die geen kwaliteitsovereenkomst (nodig) heeft, maar wel betrokken is bij het proces van NIPT of combinatietest, bijvoorbeeld voor het invullen van een laboratoriumaanvraag of het inzien van uitslagen, kan ook een rol in Peridos krijgen. Hiervoor dient dit formulier ► ingevuld en ondertekend te worden door een counselor binnen de praktijk waar de praktijkondersteuner wordt aangemeld. Het ondertekende formulier kunt u mailen naar info@spsru.nl, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Aanhef:
Voorletter(s):
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
E-mailadres (herhaling):
AGB-code:
Lid van de BEN:
BEN nummer:
BIG nummer:
Werkzaam bij zorginstelling (naam):
Ingangsdatum:
Rol binnen zorginstelling:
Opleidingscertificaat:
Certificaat module prenatale screening in opleiding:
E-learning prenatale screening:

Bedankt voor uw aanmelding. We nemen z.s.m. contact met u op.

Privacyverklaring