De uitvoering van de prenatale screening in Nederland valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Vergunning is verleend aan de acht regionale centra. De landelijke coördinatie ligt bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM i.s.m. de regionale centra. 

AANMELDEN NIEUWE ZORGVERLENER

Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) is wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met één van de acht regionale centra. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst.

 

Via onderstaand formulier kunt u een kwaliteitsovereenkomst aanvragen. De SPSRU beoordeelt uw aanmelding en neemt hierover contact met u op. Kwaliteitsovereenkomsten worden geregistreerd in Peridos. Een kwaliteitsovereenkomst is slechts geldig als deze (digitaal) is geaccordeerd.

NIEUWE ZORGVERLENER

De zorginstelling dient zich er van te vergewissen dat elke (nieuwe) zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft geaccordeerd en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen die hierin staan beschreven.

Wanneer een nieuwe zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft, vragen wij u onderstaand aanmeldformulier in te (laten) vullen en aan ons te verzenden. Zonder deze kwaliteitsovereenkomst is het wettelijk niet toegestaan om de zwangeren te counselen en kan de verzekeraar de vergoeding van declaraties weigeren.

Aanhef:
Voorletter(s):
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
E-mailadres (herhaling):
AGB-code:
Lid van de BEN:
BEN nummer:
BIG nummer:
Werkzaam bij zorginstelling (naam):
Ingangsdatum:
Rol binnen zorginstelling:
Opleidingscertificaat:
DIN 2.1-certificaat (voor Counselors verplicht):
Certificaat NIPT nascholing:

Bedankt voor uw aanmelding. We nemen z.s.m. contact met u op.