BELEID AANGAAN EN ONTBINDEN KWALITEITSOVEREENKOMSTEN

De acht regionale centra hebben afspraken gemaakt over het aangaan en ontbinden van kwaliteitsovereenkomsten. De belangrijkste punten zijn: 

RICHTLIJN HERREGISTRATIE SEO/NT ECHOSCOPIST

In deze richtlijn wordt de werkwijze beschreven voor het opnieuw verstrekken van een kwaliteitsovereenkomst aan SEO/NT echoscopist die in het verleden een kwaliteitsovereenkomst gehad heeft, maar die beëindigd is omdat de echoscopist langere tijd niet werkzaam is geweest.


In het document ‘Landelijke werkwijze van regionale centra prenatale screening’ is een paragraaf opgenomen waarin de richtlijn herregistratie SEO/NT echoscopist wordt benoemd. Op pagina 14 en 15 van dit document kunt u deze vinden. U kunt het document hier ▼ downloaden.
Privacyverklaring