In 2016 is 84,9% van de 173.929 zwangeren gecounseld. Van deze 147.710 gecounselde zwangeren nam 36,8% deel aan de combinatietest (CT); dat is 34,1% van alle zwangeren. Naar aanleiding van de CT hadden 3.252 foetussen een verhoogde kansuitslag op het down-, edwards- en/of patausyndroom (5,4%). Van deze groep koos volgens de registratie in Peridos 16,5% voor een invasieve test.

De resultaten de monitor zijn grotendeels vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er is nog te weinig informatie beschikbaar om de testkarakteristieken betrouwbaar te kunnen berekenen; hier wordt aan gewerkt.

Voor de volledige publicatie kijkt u op de website van het RIVM ▼.