In 2017 waren er 149.937 zwangerschappen met een counselinggesprek; dit is 87% van alle zwangerschappen. In 2017 nam 12% van de zwangeren deel aan de combinatietest en 82% aan het SEO. Tussen april 2017 en december 2017 nam 39% van de zwangeren deel aan de NIPT via de TRIDENT-2 studie. Bij 5,0% van de combinatietesten was er een verhoogde kansuitslag. Bij 0,5% van de NIPT testen was er een afwijkende uitslag trisomie 13, 18 of 21. Bij 4,3% van de SEO’s was er een vermoeden op een aandoening; bij 0,04% van de SEO’s was er een vermoeden op een neuraal buisdefect.

 

In de landelijke monitor prenatale screening 2017 is de uitvoering van de prenatale screening beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. Er is een monitor voor professionals en een publieksmonitor. Beide monitors zijn te vinden op de website van het RIVM ►.