Echopraktijken en ziekenhuizen krijgen, na planning van een visitatiedatum, het verzoek de checklist met het auditformat in te vullen Deze checklist dient als leidraad bij het gesprek. Met name wordt gekeken naar de gevolgde zorgpaden, het aantal verrichtingen, de gevolgde deskundigheidsbevordering en de wijze van opslag van data. Indien nodig worden verbeterpunten, aanbevelingen en afspraken opgesteld.

BEELDBEOORDELING EN KWANTITATIEVE ANALYSE

Voorafgaand aan de visitatie:

Beide rapporten worden toegevoegd aan het visitatierapport en tijdens de audit besproken.

Privacyverklaring