Bij de verloskundigenpraktijken met alleen een contract voor counseling vindt kwaliteitsbeoordeling plaats door middel van een schriftelijke (of mondelinge) audit. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan de informatie aan de zwangere door middel van website en folders, de gevolgde opleidingen en nascholing van de zorgverleners en het aantal gevoerde counselinggesprekken. Deze audits worden gecoördineerd door mevrouw F. Harrewijn onder supervisie van mevrouw E.F. Lorijn.

Privacyverklaring