De SPSRU is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de regio Utrecht. De taken van de SPSRU bestaan uit:

De SPSRU heeft daarnaast tot doel de kwaliteit van de prenatale screening (mede) tot een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld, als leidraad.


In de notitie ‘Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening ►’ zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij de WBO-vergunning.