De SPSRU is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de regio Utrecht. De taken van de SPSRU bestaan uit:

De SPSRU heeft daarnaast tot doel de kwaliteit van de prenatale screening (mede) tot een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen , zoals deze door de overheid zijn vastgesteld, als leidraad.


Meer informatie over de rol van de regionale centra prenatale screening leest u op de site van het RIVM ►.

Privacyverklaring