Functie Raad van Toezicht en bestuurder

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid, zoals goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat de bestuurder, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, met advies terzijde.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J.J.M. (Jos) Becker Hoff - Voormalig directeur KNOV, in die hoedanigheid ook nauw betrokken geweest bij de start en het inrichten van de Prenatale Screening in Nederland. Momenteel actief vanuit zijn eigen onderneming met interim- en advieswerk binnen de gezondheidszorg. Vervult binnen de Raad van Toezicht de voorzittersrol

  • De heer dr. R.J.H. (Robert-Jan) Galjaard - Klinisch geneticus bij de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC Rotterdam. Betrokken geweest bij de invoering van de NIPT en momenteel lid van het dagelijks bestuur NIPT consortium
  • Mevrouw M.G. (Margrietha) Wats - Arts, MBA, partner bij de Galan Groep, vanuit die hoedanigheid ook actief binnen de gezondheidszorg

De heer J. (Sjaak) Toet is directeur bestuurder van de SPSRU.


Raad van Advies

Met ingang van 30 juni 2017 is de Raad van Advies opgeheven. Deze vervulde voorgaande jaren geen actieve rol meer. Wij beraden ons over een nieuw te vormen Raad van Advies, wellicht in kleiner verband. Heeft u idee├źn/suggesties? Laat het ons weten.


De SPSRU voldoet met deze structuur aan de Zorgbrede Governance Code 2017.

Privacyverklaring