Functie Raad van Toezicht en bestuurder

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid, zoals goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat de bestuurder, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, met advies terzijde.

 

De Raad van Toezicht is benoemd op 30 juni 2017 en bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J.J.M. (Jos) Becker Hoff - Voormalig directeur KNOV, in die hoedanigheid ook nauw betrokken geweest bij de start en het inrichten van de Prenatale Screening in Nederland. Momenteel actief vanuit zijn eigen onderneming met interim- en advieswerk binnen de gezondheidszorg

  • De heer dr. Ph. (Philip) Stoutenbeek - Oprichter en voormalig directeur van de SPSRU. Momenteel gepensioneerd gynaecoloog UMC Utrecht

     

  • Mevrouw M.G. (Margrietha) Wats - Arts, MBA, partner bij de Galan Groep, vanuit die hoedanigheid ook actief binnen de gezondheidszorg

In de eerste termijn van 4 jaar vervult de heer Stoutenbeek de voorzittersrol.

 

De heer J. (Sjaak) Toet is directeur bestuurder van de SPSRU.

Raad van Advies

Met ingang van 30 juni 2017 is de Raad van Advies opgeheven. Deze vervulde voorgaande jaren geen actieve rol meer. Wij beraden ons over een nieuw te vormen Raad van Advies, wellicht in kleiner verband. Heeft u idee├źn/suggesties? Laat het ons weten.


De SPSRU voldoet met deze structuur aan de Zorgbrede Governance Code 2017.