Zorgverlener

Kwaliteitsovereenkomst

Elke individuele zorgverlener die counselt voor prenatale screening, NT-metingen en/of SEO's verricht dient hiervoor één of meer kwaliteitsovereenkomsten te sluiten. Deze zorgverleners zijn veelal verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen of verloskundig actieve huisartsen. De kwaliteitsovereenkomsten zijn persoonsgebonden en blijven geldig als men bij een andere zorginstelling dezelfde verrichtingen gaat doen.
Ook de modelovereenkomsten voor zorgverleners zijn landelijk vastgesteld. Voor het afsluiten van een kwaliteitsovereenkomst moet u voldoen aan de landelijke opleidings- en kwaliteitseisen die periodiek worden geactualiseerd.

De eisen voor het aangaan van een overeenkomst voor counseling kunt u hier vinden. Met ingang van cursusjaar 2006 - 2007 maken algemene counselingsvaardigheden deel uit van het curriculum van de drie bachelor opleidingen verloskunde. Verloskundigen afgestudeerd na 2008 - 2009 hoeven daarom geen aparte cursus counseling te volgen. Uiteraard blijft wel de verplichting op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Voor de eisen voor het aangaan van een overeenkomst voor echoscopie klikt u hier.

Sinds november 2009 is de eis vervallen dat daar waar de echoscopist geen arts of verloskundige is, een arts/gynaecoloog de eindverantwoordelijkheid moet hebben.
Deze Landelijke Kwaliteitseis Vaginale Echoscopie verricht door Echoscopisten vindt u hier.

De kwaliteitsovereenkomsten Counseling, NT en SEO kunt u downloaden: