Aanmelden nieuwe zorgverlener

De uitvoering van de prenatale screening in Nederland valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Vergunning is verleend aan de acht academische regionale centra. De landelijke coördinatie ligt bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM i.s.m. de regionale centra.
Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) is wettelijk verplicht een overeenkomst af te sluiten met één van de acht regionale centra. Het regionaal centrum zal beoordelen of de instelling/zorgverlener aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling en/of NT-meting en/of SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst.

Via onderstaand formulier kunt u een kwaliteitsovereenkomst aanvragen.
Zodra uw aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd ontvangt u een kwaliteitsovereenkomst hetgeen wordt geregistreerd in Peridos.
Een kwaliteitsovereenkomst is slechts geldig als deze (digitaal) is geaccordeerd.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Aanhef*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
Kalender
Rol binnen de zorginstelling*:
 
 
*:
Max. bestandsgrootte: 8192 Kilobyte
Toegestane bestandstypen: jpg,gif,png,tif,bmp,pdf
: