Beleid aangaan en ontbinden kwaliteitsovereenkomsten

In het Centraal Orgaan zijn in maart 2014 voor alle acht regionale centra richtlijnen afgesproken wanneer een kwaliteitsovereenkomst mag worden aangegaan en wanneer een overeenkomst ontbonden moet worden. De belangrijkste punten zijn:

  • een kwaliteitsovereenkomst wordt na één jaar ontbonden als een counselor of echoscopist uit dienst is gegaan bij een zorginstelling en nergens anders (in Nederland) meer in die functie is gaan werken;
  • voor echoscopisten die langer dan één jaar gestopt zijn en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst aanvragen, geldt dat zij of een logboek voor een beeldbeoordeling moeten maken óf het regionaal centrum beoordeelt de beelden in de nieuwe zorginstelling;
  • voor echoscopisten die een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben met een regionaal centrum, maar in een andere regio gaan werken, kan door het nieuwe regionale centrum de laatste kwaliteitsbeoordeling bij de betreffende echoscopist worden opgevraagd.

Hier kunt u de volledige richtlijn downloaden.
 

Richtlijn herregistratie SEO/NT echoscopist

In deze richtlijn wordt de werkwijze beschreven voor het opnieuw verstrekken van een kwaliteitsovereenkomst aan SEO/NT echoscopist die in het verleden een kwaliteitsovereenkomst gehad heeft, maar die beëindigd is omdat de echoscopist langere tijd niet werkzaam is geweest.