Mutaties werknemers zorginstelling

Als er bij een zorginstelling wijzigingen optreden, met andere woorden: als zorgverleners (counselors/echoscopisten) vertrekken of nieuw zijn, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan Fenne Harrewijn door te geven. Wij zorgen ervoor dat de gegevens in Peridos worden aangepast.

De zorginstelling dient zich er van te vergewissen dat elke (nieuwe) zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft geaccordeerd en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen die hierin staan beschreven.
Wanneer een nieuwe zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft, vragen wij u het aanmeldformulier op onze website in te vullen en aan ons te verzenden. Zonder deze kwaliteitsovereenkomst is het wettelijk niet toegestaan om de zwangeren te counselen en kan de verzekeraar de vergoeding van declaraties weigeren.