Peridos

Peridos is het digitale dossier waar in het kader van de screening op Downsyndroom en het SEO gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te monitoren. Daarnaast wordt in Peridos vastgelegd welke zorginstellingen en -uitvoerders een contract c.q. kwaliteitsovereenkomst zijn aangegaan.
Voor de uitvoering, kwaliteitsborging en evaluatie van de prenatale screening zijn gecontracteerde zorgverleners wettelijk verplicht om van de verrichte counselinggesprekken, combinatietesten en SEO's data op de juiste wijze te registreren en aan te leveren. Daarnaast dienen ook van zwangeren die prenatale screening hebben gehad de gegevens van vervolgonderzoeken (NIPT, GUO, genotypering) en de uitkomst van de zwangerschap in Perios te worden opgenomen, overeenkomstig de meest recente WBO vergunning (d.d. april 2014).

Het systeem voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegeven (NEN-norm 95210). Meer informatie:

Iedere gecontracteerde organisatie heeft minimaal één zorginstellingbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de praktijk- en zorgverlenergegevens en het aanleveren van de gegevens.


Login

Wanneer u bent ingeschreven in Peridos ontvangt u van het Regionaal Centrum een gebruikersnaam voor Peridos.
De zorginstellingbeheerder van uw praktijk kan voor u een wachtwoord aanmaken (minimaal 8 karakters waaronder 1 hoofdletter en 1 cijfer).
Vervolgens kunt u inloggen in Peridos.
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de volgende procedure volgen.
 

Beveiliging persoonsgegevens en de wet

Nadat in 2016 al de verplichting tot het direct melden van een geconstateerd data lek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ingegaan, is per 1 juli 2017 de Wet Gebruik BSN in de Zorg aangepast. Hierbij hoort de verplichting om te werken met een systeem van informatiebeveiliging op het niveau van de norm NEN 7510. Deze norm geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die een zorginstelling moet treffen ter beveiliging van de informatievoorziening.
Een eerste stap is bewustwording en het inventariseren van de risico’s. Binnen de regionale centra is een ‘functionaris gegevensbescherming’ verplicht gesteld. In 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing worden en kunnen door de APG hogere boetes worden opgelegd. Lees hier hoe u zich op deze verandering kunt voorbereiden.
Als overtredingen met betrekking tot Peridos kunnen de volgende voorbeelden genoemd worden: het delen van patiëntinformatie met personen/instellingen die geen zorgrelatie hebben met de zwangere en het (laten) inloggen in Peridos met de account van een collega.
Tip 1: vraag bij de SPSRU een Peridos-account aan met de juiste bevoegdheid voor elke betrokken medewerker. Belangrijk is dat personeelswijzigingen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de SPSRU.
Tip 2: controleer de gegevens op het aanvraagformulier voordat u de aanvraag definitief maakt.

Let er op dat als een counselor bij verschillende praktijken werkt en een NIPT aanvraagt via Peridos, hij/zij bij het inloggen de juiste praktijk selecteert. Deze praktijk zal namelijk de uitslag van NIPT krijgen. Wordt de verkeerde praktijk geselecteerd, dan leidt dit tot een data lek, aangezien de NIPT-uitslag kan worden ingezien door iemand die hier niet voor gerechtigd is.
De regionale centra zullen relevante informatie over dit onderwerp verspreiden en tijdens visitaties zal hieraan ook aandacht worden besteed.
Meer informatie over de NEN 7510 is te vinden op de website www.werkenmetnen7510.nl. Tot slot: nogmaals wijzen wij u er op dat het absoluut niet toegestaan is identificeerbare gegevens van personen (BSN, naam-geboortedatum, naam-à terme datum e.d.) per onbeveiligde e-mail te versturen. Sowieso is het gebruik van een e-mailadres van “@hotmail.com” en “@gmail.com” voor zakelijke en praktijkdoeleinden sterk af te raden. Dit soort e-mailadressen zijn zeer fraudegevoelig.
 

Controle webbrowser voor gebruik Peridos

Bij het inloggen in Peridos wordt er een beveiligde verbinding met de Peridos-server opgezet. Moderne browsers ondersteunen verschillende beveiligingsmethodes. Wij vragen u te controleren of uw browser aan de eisen voldoet en zorg zo nodig voor een update. Hiermee voorkomt u dat u op termijn via een oude browser geen toegang meer kunt krijgen tot Peridos. Onderstaand een lijst met browsers en versies die veilig zijn: