Uitvoer combinatietest binnen één regio

29-09-2017
Nieuws >>

In de periode (1 oktober - 1 december 2017) dienen alle onderdelen binnen de combinatietest (counseling/bloedafname/NT-meting) binnen één regio van de prenatale screening te worden gedaan.
In deze periode gaan de regio’s namelijk één voor één over op de digitale labworkflow voor de combinatietest en kansberekening door Star-SHL.
Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld het serum bij het ene laboratorium komt, en de NT-meting bij een ander laboratorium.
De regio van de counselor/labaanvraag is hierbij leidend, dat wil zeggen dat de NT-meting in dat geval ook gedaan moet worden bij een echocentrum in dezelfde regio.
De SPSRU-regio zal op 6 november a.s. overgaan. Via de e-mail en de nieuwsbrief zult u hierover in de maand oktober verder worden geïnformeerd.

Laatst vernieuwd: 29-09-2017

Terug