Cursus Counseling Prenatale Screening (basis cursus)

Voor de doelgroep gynaecologen, arts-assistent in opleiding, verloskundigen en echoscopisten wordt door de afdeling Verloskunde van het UMCU meerdere keren per jaar een Cursus Counseling Prenatale Screening gegeven.
Deze cursus is geaccrediteerd bij de KNOV voor 6,5 punten en bij de NVOG voor 6 punten.
Meer informatie vindt u op de website van de Cursus Counseling Prenatale Screening.


Verplichte bijscholing Vaardigheid Counseling Prenatale screening

Met de recente introductie van de NIPT (niet invasieve prenatale test) zijn er binnen het programma prenatale screening landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de screeningstesten en de opleidingen.
Eén daarvan is, dat de counselor verplicht is een relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. Het UMC Utrecht biedt daartoe vanaf november 2017 de ‘Reguliere bijscholing vaardigheid Counseling Prenatale screening’ aan. Deze bijscholing “Vaardigheid Counseling Prenatale Screening” is erkend door de Regionale Centra en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De scholing is ontwikkeld in samenspraak met de andere geaccrediteerde opleidingsinstituten en wordt gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek ‘Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling’.
De bijscholing is bedoeld voor zorgverleners die een basiscursus Counseling Prenatale Screening hebben afgerond, of deze tijdens de initiële opleiding aangeboden hebben gekregen en de bijscholingsavond met betrekking tot de NIPT, georganiseerd door het regionale centrum, hebben gevolgd.
Meer informatie en de aanmeldprocedure vindt u op de website van het UMC Utrecht.
Graag wijzen wij u erop dat er per bijscholing een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Wij raden u aan binnen uw zorginstelling afspraken te maken welke counselors zich op welk moment laten scholen. Wij willen hiermee voorkomen dat te veel counselors zich pas eind volgend jaar inschrijven.

Naast de bijscholing “Vaardigheid Counseling Prenatale Screening” dienen counselors ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN te doorlopen. Deze wijziging is ingegaan per 1 april 2017. Er wordt tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen. In totaal dient de counselor 12 accreditatiepunten (6 voor nascholing, 3 voor de DIN en 3 vrije punten) per 2 jaar te behalen voor nascholing over counseling prenatale screening.
 

Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN)

Het up-to-date houden van kennis over de screening is voor counselors verplicht.
Via het internet kunt u zich bijscholen met de Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN).
De "DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors" biedt de benodigde basiskennis voor het adequaat kunnen uitvoeren van counselingsgesprekken over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho).
De met de "DIN 2.1" behaalde accreditatiepunten tellen bij het Regionaal Centrum Prenatale Screening maar één keer in de twee jaar mee.
Wij ontvangen graag uw certificaat van de DIN 2.1, zodat wij deze aan uw opleiding gegevens in Peridos kunnen voegen. U kunt het certificaat e-mailen aan f.harrewijn@spsru.nl
(bron: RIVM)
 

Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De FMF biedt scholing over de NT-meting en het SEO passend bij de internationale eisen van de FMF. De scholing van de FMF tot NT- en SEO-echoscopist is echter geen erkende opleiding meer binnen het landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst voor NT- of SEO-echoscopist willen krijgen, dienen een van de andere, erkende opleidingen te volgen. Erkende opleidingen staan vermeld op de website van het RIVM.
Degenen die een internationaal FMF-certificaat wensen, kunnen dat regelen via de internationale site van de FMF. Een FMF-licentie blijft nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in Astraia.
 
Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek inclusief 'hands on' training georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU.
Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring.
Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken.
De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training.
Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.
De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG.
Meer informatie vindt u op de website van de Cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek.
 

Casuïstiekbespreking voor NT- en SEO-echoscopisten

Twee maal per jaar wordt een Casuïstiekbespreking georganiseerd (voor- en najaar) voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten met een overeenkomst met de SPSRU. Daarbij komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf zaken aan de orde stellen die van algemeen belang zijn.
De eerstvolgende Casuïstiekbespreking vindt plaats op donderdag 19 april 2018 van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Grote Leerhuis, WKZ Utrecht.
Meer informatie volgt in 2018.
 

Hands-on training

Hands-on training wordt georganiseerd door senior-echoscopisten uit het UMCU / WKZ.
Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail handson@umcutrecht.nl