Bedankbrief minister

De minister van VWS heeft een bedankbrief gestuurd naar allen die betrokken zijn geweest  bij de implementatie van de NIPT als eerste test in onderzoeksetting.

In het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat: “De (subsidie voor de) niet-invasieve prenatale test (NIPT) blijft beschikbaar en wordt niet in het basispakket opgenomen.” Men verwijst naar het RIVM voor meer informatie. Het regeerakkoord bevat geen andere expliciete mededelingen over prenatale screening.

Vragen over de labaanvraag NIPT

Regelmatig komen bij de SPSRU vragen binnen waarvan de antwoorden te vinden zijn bij de veelgestelde vragen over NIPT op de RIVM-website of bij de routering vragen over NIPT op de Peridos-website. Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.
Tip: hang of leg een geprinte versie van de Hand-out Hulplijnen NIPT in uw spreekkamer.

Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere bloed is geprikt? Neemt u dan telefonisch contact op met het lab van het VUmc via telefoonnummer 020 – 4448346.

De helpdesk van Peridos ( help@peridos.on.spiceworks.com) is alleen per e-mail te bereiken. U kunt in uw e-mail vragen om met u contact op te nemen.

Wij wijzen u er nogmaals op dat, in het kader van de wet op de privacy, het absoluut niet toegestaan is identificerende gegevens van personen (naam, geboortedatum, BSN e.d.) per reguliere e-mail te verzenden. Het heeft sowieso geen zin om patiëntgegevens naar het regionaal centrum te sturen. De SPSRU kan geen patiëntgegevens voor u opzoeken c.q. aanpassen.
 

Toestemmingsformulier nu ook in het Engels beschikbaar

Het toestemmingsformulier voor de NIPT labaanvraag is nu ook beschikbaar in het Engels. U vindt beide formulieren op de website Meerovernipt.


Wijziging betalingsbewijs NIPT: papier én digitaal

Zwangeren moesten tot nu toe het betalingsbewijs van de NIPT printen en dit papier laten zien bij de bloedafnamelocatie. Vanaf 9 mei 2017 kan het ook anders: voortaan mag de zwangere ook digitaal het betalingsbewijs laten zien (via smart Phone of tablet). De rest van de procedure blijft hetzelfde. Als de zwangere voor de NIPT betaald heeft via www.niptbetalen.nl ontvangt ze een betalingsbewijs in PDF op het door haar opgegeven e-mailadres. Bij de bloedafnamelocatie dient zij deze PDF (op papier of digitaal) te laten zien, anders wordt geen bloed afgenomen voor de NIPT (het tonen van een bankafschrift voldoet niet).
 

NT-meting naast de NIPT

Het is de taak van de counselor en de echoscopist om aan de zwangere uit te leggen dat het verrichten van een NT-meting geen toegevoegde waarde heeft in het kader van prenatale screening als een zwangere kiest voor NIPT. Informatie daarover is gegeven tijdens de scholing voor de NIPT in maart 2017.
Een NT-meting zonder volledige combinatietest in het kader van screening op verzoek van de zwangere is in strijd met de Wet op Bevolkingsonderzoek. De NT-meting is bovendien niet geschikt als screening op aangeboren afwijkingen.
Contractanten van de SPSRU mogen hier niet aan mee werken.
Als blijkt dat ze dit toch doen, kunnen ze hun kwaliteitsovereenkomst kwijt raken.
 

Prikposten

Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. De labworkflow voor de NIPT zal – analoog aan de labworkflow Combinatietest - geheel via Peridos verlopen. 
Dit betekent in de praktijk het volgende:

 • het aanvraagformulier voor de bloedafname wordt door de aanvrager van de NIPT ingevuld in en geprint uit Peridos;
 • voordat de zwangere bloed kan laten prikken moet ze eerst haar eigen bijdrage van € 175,- via iDEAL betalen op de website: www.niptbetalen.nl. Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket;
 • met het aanvraagformulier en het e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij een van de prikposten in onze regio (actueel 22 mei 2017).
   

Presentaties NIPT nascholingsbijeenkomsten SPSRU 21 en 30 maart 2017 en 15 juni 2017


Sjaak Toet presentatie 1 -  Mireille Bekker presentatie 1 -  Mireille Bekker presentatie 2 -  Sjaak Toet presentatie 2 (actueel 15 juni 2017) -  Neeltje Crombag -  Elsbeth van Vliet
 

NIPT

Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. De labworkflow voor de NIPT zal – analoog aan de labworkflow Combinatietest - geheel via Peridos verlopen. 
De laboratoria in Amsterdam (VUmc), in Rotterdam en in Maastricht (in samenwerking met Nijmegen) zullen de NIPT uitvoeren voor heel Nederland.
Dit betekent in de praktijk het volgende:

 • het aanvraagformulier voor de bloedafname wordt door de aanvrager van de NIPT ingevuld in en geprint uit Peridos;
 • voordat de zwangere bloed kan laten prikken moet ze eerst haar eigen bijdrage van € 175,- via iDEAL betalen op de website: www.niptbetalen.nl. Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket;
 • met het aanvraagformulier en het e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij een van de grote priklocaties van de grotere laboratoria in de regio;
 • prikposten sturen de bloedmonsters naar het laboratorium van het VUmc dat alle analyses voor de SPSRU-regio verricht;
 • het VUmc-laboratorium ontvangt alle informatie nodig voor de analyse digitaal vanuit Peridos;
 • de aanvrager wordt per e-mail geattendeerd door het VUmc-laboratorium, zodra de uitslag van een NIPT-test beschikbaar is;
 • de uitslag is als PDF op te vragen in Peridos.

Voor het aanvragen en inzien van de uitslag is het belangrijk dat counselors kunnen inloggen in Peridos. Ditzelfde geldt voor praktijkondersteuners die onder verantwoording van de counselor deze labworkflow ondersteunen. Als u uw inloggegevens bent vergeten, dan kan uw zorginstellingbeheerder (degene die de gegevens van uw praktijk aanlevert aan Peridos) u hierbij helpen. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de SPSRU via e-mail f.harrewijn@spsru.nl en i.c.velthuis@spsru.nl of via telefoon 030 - 307 54 40.
Iedere praktijk kan zelf aangeven naar welk e-mailadres en op welk moment e-mails ter attendering gestuurd kunnen worden.