De SPSRU geeft alleen informatie aan zorgverleners en andere professionals en niet aan zwangeren.
Voor inhoudelijke informatie over onderzoeken (bijv. NIPT en 20 weken echo) kunt u terecht bij uw behandelend verloskundige/arts.
U kunt ook contact opnemen met de Poli Foetale Geneeskunde van het WKZ/UMC Utrecht via telefoon 088 - 755 4010.


Post- en bezoekadres

SPSRU
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL  Utrecht
 
Telefoon: 030 - 307 54 40
 

  E-mailadressen

  Sjaak Toet j.toet@spsru.nl
  Els Lorijn               e.f.lorijn@spsru.nl
  Ingrid Velthuis        i.c.velthuis@spsru.nl
  Fenne Harrewijn    f.harrewijn@spsru.nl
  Els Kruiver*   e.kruiver@spsru.nl
  vanaf 1 december 2017 info@spsru.nl

  * Els heeft per 1 december 2017 een andere baan gevonden binnen het UMC Utrecht.
  Wij willen u vragen om na 1 december 2017 het e-mailadres info@spsru.n l te gebruiken.