Het dagelijks bureau bestaat uit de volgende personen:
  • de heer J. (Sjaak) Toet is per 1 april 2016 als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SPSRU.
    Hij heeft hiermee de oprichter van de SPSRU, de heer dr. Ph. Stoutenbeek, opgevolgd.
  • mevrouw E.F. (Els) Lorijn-Peeters is kwaliteitsmedewerker visitaties en werkt tevens als senior-echoscopiste in het UMCU
  • mevrouw M.L. (Marjan) Leerkes werkt als senior-echoscopiste in het UMCU en verzorgt in samenspraak met mw. Lorijn-Peeters de beeldbeoordeling bij de visitaties
  • mevrouw ir. I.C. (Ingrid) Velthuis is beleidsmedewerker van de stichting, fungeert als penningmeester en is tevens regiobeheerder Peridos
  • mevrouw dr. M.N. (Mireille) Bekker is gynaecologe bij het UMC Utrecht en fungeert als Medisch Adviseur voor de SPSRU
  • mevrouw F. (Fenne) Harrewijn is secretaresse en regiobeheerder Peridos
  • mevrouw E. (Els) Kruiver is secretaresse en regiobeheerder Peridos