In 2018 verzorgen wij twee regiobijeenkomsten: dinsdag 27 maart 2018 en donderdag 27 september 2018.


Contractanten uit de regio en belangstellenden ontvangen medio augustus een uitnodiging voor de regiobijeenkomst van donderdag 27 september 2018. Onderwerpen die deze avond aan de orde komen zijn:
-
Nieuwe methode toetsing counselingsvaardigheden

door dr. ir. Marie-Louise Heijnen (coördinator RIVM) en Els Lorijn (kwaliteitsmedewerker SPSRU)
-
Nevenbevindingen bij de NIPT en casusbespreking

door dr. Klaske Lichtenbelt (klinisch geneticus UMCU) en dr. Mireille Bekker (gynaecoloog/Associate Professor UMCU en medisch adviseur SPSRU)


De bijeenkomst van 27 maart 2018 is als volgt geaccrediteerd: 

Downloads 27 maart 2018:


Programma ►
Presentatie dhr. J. Toet ► (algemeen)

Presentatie dr. P. van Santvoort ► (nieuwe ontwikkelingen Peridos)

Presentatie drs. B. van Vliet (privacy en security)

Presentatie T. Brouwer  (counseling/vaardigheidstraining)


Wilt u informatie over eerdere regiobijeenkomsten die hebben plaatsgevonden, klik dan op één van onderstaande links.