EISEN BIJ- EN NASCHOLING

Een zorgverlener kan alleen een kwaliteitsovereenkomst voor counseling krijgen, als hij/zij voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen ►. De zorgverlener moet een erkende opleiding hebben gevolgd. Daarnaast is de counselor verplicht relevante bij- en nascholing te volgen. Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij- en nascholing hij/zij de afgelopen scholingsperiode heeft gevolgd.

Op 1 januari 2022 start de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.

In de periode 2022-2026 dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De twintig accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld;
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
• 4 punten voor een verplichte e-learning  
• 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden 
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie 

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar.

Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is vanaf januari te vinden op pe-online.org ► en medischescholing.nl ►

Meer informatie over de bijscholingsrondes lees je op pns.nl ►

PERIDOS

Wij adviseren u regelmatig te controleren of de door u gevolgde scholing opgenomen is in uw persoonlijk overzicht in Peridos. Heeft u scholing gevolgd, maar is deze niet geregistreerd, neemt u dan contact op met de aanbieder van de betreffende scholing of mail uw certificaat naar info@spsru.nl.

CURSUS COUNSELING PRENATALE SCREENING (BASIS CURSUS)

Voor de doelgroep gynaecologen, arts-assistenten in opleiding, verloskundigen en echoscopisten wordt door de afdeling Verloskunde van het UMCU nog incidenteel een Basis Cursus Counseling Prenatale Screening gegeven. Deze cursus is geaccrediteerd door de KNOV voor 6 punten. Meer informatie vindt u op de website van het UMCU Basiscursus Counseling Prenatale Screening ►.

E-LEARNING COUNSELING PRENATALE SCREENING

Na het volgen van de e-learning heeft u kennis over:
De e-learning bestaat uit 9 modules en wordt afgesloten met een toets. Voor de e-learning is accreditatie aangevraagd voor 4 punten bij de KNOV, NVOG, BEN,  Kwaliteitsregister V&VN en ABC1.
Meer informatie en registreren 

WEBINAR ETSEO

In dit webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

Meer informatie en aanmelden ►

Regiobijeenkomst

In verband met de coronacrisis hebben de Regionale Centra prenatale screening vanaf maart 2020 vrijwel geen bijeenkomsten georganiseerd. Om counselors en echoscopisten in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke bijscholing te volgen, zijn de gezamenlijke Regionale Centra en CLBPS landelijke bijscholing Prenatale Screening gaan verzorgen via webinars.
Meer informatie 

Informatie over eerder gehouden regiobijeenkomsten:

Regiobijeenkomst 2020 ►

Regiobijeenkomst 2019 ►

Regiobijeenkomst 2018 ►

Privacyverklaring