GUO – GEEN EIGEN RISICO

Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze wel moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland ►


Een overzicht van de volledige GUO-indicaties vindt u hier ▼.


Wanneer u vragen heeft over prenatale diagnostiek kunt u als professional contact opnemen met de polikliniek foetale geneeskunde in het WKZ. Bereikbaar per mail: foetalegeneeskunde@umcutrecht.nl, of telefonisch: 088-7573886.