GUO – GEEN EIGEN RISICO

Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze wel moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland ►

GUO indicaties

Alle zwangeren hebben tegenwoordig de mogelijkheid om te kiezen voor een echo-onderzoek bij 20 weken. In de meeste gevallen kan dit onderzoek plaatsvinden in de eerste of tweede lijn. Deze onderzoeken noemen we Structureel Echoscopisch Onderzoek of SEO. In bepaalde zwangerschappen is de kans op een lichamelijke afwijking bij het kind verhoogd waardoor onderzoek door een specialist geïndiceerd is. Deze specialistische onderzoeken noemen we Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek of GUO. De indicaties voor een GUO zijn hieronder samengevat.

GUO indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep I

*NB. Een hartruis, SSRI gebruik, consanguiniteit of incidenteel gebruik van partydrugs zijn geen indicaties voor een GUOI. Een röntgenfoto tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld van de thorax of bij de tandarts ook niet.


GUO indicaties voor geavanceerd ultrageluidonderzoek Groep II

*Na een goede NIPT of QF PCR uitslag kan er lokaal een SEO verricht worden.


Indicaties voor invasieve prenatale diagnostiek

De uitgebreide versie van de volledige GUO-indicaties vindt u hier ▼.


Wanneer u vragen heeft over prenatale diagnostiek kunt u als professional contact opnemen met de polikliniek foetale geneeskunde in het WKZ. Bereikbaar per mail: foetalegeneeskunde@umcutrecht.nl, of telefonisch: 088-7573886.