EISEN BIJ- EN NASCHOLING

Een zorgverlener kan alleen een kwaliteitsovereenkomst voor counseling krijgen, als hij/zij voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen ►. De zorgverlener moet zijn opgeleid door een erkende opleiding. Daarnaast is de counselor verplicht relevante bij- en nascholing te volgen (zie ook kwaliteitseisen counseling ). Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij- en nascholing hij/zij de afgelopen twee jaar heeft gevolgd. De actuele eisen voor de bijscholingsronde 2019-2020-2021 vindt u op de website van het RIVM ►. 

In opdracht van het RIVM wordt een onderwijskundig ontwerp ontwikkeld voor de bij- en nascholing voor counselors prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat het ontwerp draagvlak heeft bij counselors, regionale centra en beroepsverenigingenZowel voor de focusgroepen als voor een opiniepeiling onder counselors is men op zoek naar deelnemers. Ben jij counselor, heb je ideeën over de bij- en nascholing en wil je die ideeën delen in een focusgroep of in een telefonisch interview. Meld je dan a.u.b. aan bij bureau@oabdekkers.nl of 040-2903337 voor een afspraak.

Meer informatie


Veelgestelde vragen over eisen aan de bij- en nascholing voor counselors ►

PERIDOS

Wij adviseren u regelmatig te controleren of de door u gevolgde scholing opgenomen is in Peridos. Vanaf maart 2019 kunt u in Peridos in een persoonlijk overzicht direct zien van welke scholingen in de huidige bijscholingsronde de accreditatiepunten zijn geregistreerd en van welke niet. Heeft u scholing gevolgd, maar is deze niet geregistreerd, neemt u dan contact op met de aanbieder van de betreffende scholing.

CURSUS COUNSELING PRENATALE SCREENING (BASIS CURSUS)

Voor de doelgroep gynaecologen, arts-assistenten in opleiding, verloskundigen en echoscopisten wordt door de afdeling Verloskunde van het UMCU nog incidenteel een Basis Cursus Counseling Prenatale Screening gegeven. Deze cursus is geaccrediteerd door de KNOV voor 6 punten. Meer informatie vindt u op de website van het UMCU Basiscursus Counseling Prenatale Screening ►.

BIJSCHOLING VAARDIGHEID COUNSELING PRENATALE SCREENING

In 2017 zijn met de introductie van de NIPT (niet invasieve prenatale test) binnen het programma prenatale screening landelijke vernieuwde kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de screeningstesten en de opleidingen. Eén daarvan is, dat de counselor verplicht is relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In de bijscholingsronde 2017-2018 was de ‘Reguliere bijscholing vaardigheid Counseling Prenatale screening’ een verplicht onderdeel. Voor zorgverleners die de scholing niet hebben gevolgd wordt begin 2019 de mogelijkheid geboden de scholing alsnog bij te wonen in een zogenaamde ‘bezemklas’. Meer informatie wordt vermeld op de website van het UMCU ►. Indien zorgverleners op 1 april 2019 de scholing niet hebben gevolgd dan wordt  hun kwaliteitsovereenkomst beëindigd. Begin 2019 wordt bekeken hoe de vaardigheidstraining vorm gegeven wordt in 2020. 

E-LEARNING 'NASCHOLING PRENATALE SCREENING VOOR COUNSELORS'
De e-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ is beschikbaar. De interactieve e-learning vervangt de Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN 2.1) en is ontwikkeld met een projectgroep met daarin onder andere afgevaardigden van de KNOV. De e-learning geeft onder andere informatie over counseling, het vervolgonderzoek, juridische kaders en is uitgebreid met extra informatie over nevenbevindingen bij de NIPT. De e-learning bestaat uit 10 modules en wordt afgesloten met een toets. De e-learning is geaccrediteerd met 3 punten door KNOV, NVOG, BEN en Kwaliteitsregister V&VN. Er wordt verwacht dat alle counselors prenatale screening deze e-learning maken (zie kwaliteitseisen counselors ►).
Meteen een kijkje nemen? U maakt hier  een inlogaccount aan, dit account is 2 weken geldig. Gedurende deze 2 weken kunt u de e-learning volgen. 

Controleer of uw deelname is verwerkt in Peridos. Staat een scholing er niet bij, mail dan uw certificaat naar f.harrewijn@spsru.nl. Wij voegen deze dan toe aan uw opleiding gegevens in Peridos.

CURSUS STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO)

De FMF biedt scholing over de NT-meting en het SEO passend bij de internationale eisen van de FMF. De scholing van de FMF tot NT- en SEO-echoscopist is echter geen erkende opleiding meer binnen het Nederlandse landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst voor NT- of SEO-echoscopist willen krijgen, dienen een van de andere, erkende opleidingen te volgen. Erkende opleidingen staan vermeld op de website van het RIVM ►.
Degenen die een internationaal FMF-certificaat wensen, kunnen dat regelen via de internationale site van de FMF. Een FMF-licentie blijft nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in Astraia. (In de SPSRU-regio vindt deze wijze van berekening van de combinatietest nergens op deze wijze plaats).

Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU. Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring. Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken. De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training. Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.
De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG.
Meer informatie over de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek vindt u op de website van het UMCU ►.

CASUÏSTIEKBESPREKING VOOR NT- EN SEO-ECHOSCOPISTEN

Twee maal per jaar (in het voor- en najaar) wordt een Casuïstiekbespreking georganiseerd voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten in het bezit van een overeenkomst met de SPSRU. Daarbij komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf onderwerpen inbrengen die van algemeen belang zijn. 

Casuïstiekbespreking 14 mei 2020 - geannuleerd i.v.m. het corona virus

Casuïstiekbespreking 29 september 2020
Accreditatie:
Kwaliteitsregister Verloskundigen MIO en Deskundigheidsbevordering basisechoscopie: 2 punten - ID 339122-747356
Kwaliteitsregister BEN: 2 punten - A20061

Casuïstiekbespreking 30 november 2020 - webinar 
Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra voor prenatale screening een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening. 
Het programma ziet er als volgt uit:
• Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC.
• Casusbespreking dr. Leonie  Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum Groningen.
• ‘Plaatjes quiz’ dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC.
Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale echoscopie, Amsterdam.

Het webinar is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Klik voor aanmelden op de volgende link .
Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging. 

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, vul dan uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN in.  
Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het webinar op een later moment on-demand te bekijken.  

HANDS-ON TRAINING
Hands-on training wordt onder andere georganiseerd door senior-echoscopisten uit het UMCU / WKZ. Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail handson@umcutrecht.nl.
Privacyverklaring