Aanvraag ondersteunend zorgfunctionaris

In verloskundigenpraktijken en echocentra zijn dikwijls (ondersteunend) zorgverleners werkzaam die geen kwaliteitsovereenkomst (nodig) hebben, maar in de praktijk wel betrokken zijn bij het werkproces van de NIPT of eerste trimester SEO, bijvoorbeeld voor het invullen van een aanvraag of het inzien van uitslagen. Ook deze (ondersteunend) zorgverleners kunnen een rol in Peridos een rol krijgen. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te worden door een zorgverlener binnen de praktijk met een kwaliteitsovereenkomst, waarvoor de (ondersteunend) zorgverlener wordt aangemeld. Het ondertekende formulier kunt u mailen naar info@spsru.nl, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen.