SPSRU staat voor Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken. De SPSRU is een van de 8 regionale centra die van VWS een vergunning heeft verkregen voor het faciliteren en bewaken van de prenatale screening op downsyndroom en neuraalbuisdefecten. De SPSRU is verantwoording verschuldigd aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het RIVM. In de notitie Landelijke werkwijze van Regionale Centra prenatale screening zijn de activiteiten van de Regionale Centra beschreven, zoals deze voortkomen uit de voorwaarden die gesteld zijn bij de WBO-vergunning.
De vergunning is verlengd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. In de vergunning is opgenomen dat de vergunninghouder meewerkt aan de TRIDENT 2 studie ( kamerbrief NIPT).

De SPSRU is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht en een bestuurder.
De Stichting is gehuisvest in het UMC Utrecht, locatie WKZ.
De SPSRU is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 30222101,
vestigingsnummer 000021988048, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.