Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken

kwaliteit en beleid prenatale screening

Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (SPSRU). De SPSRU is een van de acht regionale centra in Nederland, die door het Ministerie van VWS als vergunninghouder zijn aangewezen voor de coördinatie van de prenatale screening. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM is verantwoordelijk voor de landelijke aansturing en begeleiding van de prenatale screening. De website is bestemd voor zorgverleners en andere professionals. Naast informatie over prenatale screening specifiek voor regio Utrecht vindt u op deze website ook landelijke informatie met verwijzingen naar de RIVM-website. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Privacyverklaring