Mutaties

In het kader van de AVG en de NEN-7510 is m.i.v. mei 2023 de aanvraag van nieuwe Peridos rollen of wijzigingen in rollen als volgt gewijzigd.

De medewerker met de rol ‘Contactpersoon algemeen’ is verantwoordelijk voor het aanvragen van nieuwe rollen of het doorgeven van wijzigingen daarin.
Voorheen gaven bij diverse praktijken en echocentra ook medewerkers met de rol ‘Zorginstellingbeheerder’ mutaties in de rollen door aan het Regionaal Centrum. Vanaf heden kan alléén de ‘Contactpersoon algemeen’ deze wijzigingen nog doorgeven. Verzoeken door anderen worden dan ook niet meer in behandeling genomen. Op termijn zal dit aanvraagproces in Peridos ingebouwd gaan worden (nadere informatie hierover volgt te zijner tijd). Tot dat moment kan de ‘Contactpersoon algemeen’ aanvragen en wijzigingen doorgeven middels het formulier ‘Aanvraagformulier rollen Peridos voor zorginstelling’, of door een mail te sturen naar het RC met daarin de benodigde informatie. De ‘Contactpersoon algemeen’ ontvangt tweemaandelijks een melding van Peridos met het verzoek te controleren of het overzicht van alle medewerkers met hun rollen binnen de organisatie nog actueel is.

Vastleggen Contactpersoon Algemeen
In het overzicht ‘Beschrijving rollen Peridos voor contracten counseling, ETSEO en TTSEO’ is te lezen wat de rol ‘Contactpersoon algemeen’ behelst en welke rechten in Peridos de ‘Contactpersoon algemeen’ heeft. Dit betreft bij voorkeur 1 medewerker per zorginstelling. Mocht er naar aanleiding van deze informatie een wijziging van de huidige contactpersoon algemeen nodig zijn, dan is hiervoor het ‘aanvraagformulier rol Contactpersoon algemeen’ beschikbaar. Dit formulier dient door de rechtsgeldig vertegenwoordiger, als eindverantwoordelijke, te worden ondertekend.

 Zorginstellingbeheerder wordt Databeheerder 
De medewerker met de rol ‘Zorginstellingbeheerder’ binnen de zorginstelling behoudt de taak toe te zien op correcte en complete aanlevering van data door de zorgverleners naar Peridos. Daarnaast is deze persoon aanspreekpunt voor Peridos- en bronsysteem gerelateerde zaken. De naam van de rol is daarom gewijzigd in ‘Databeheerder’.