Praktijk- en zorgverlenergegevens

Belangrijk is dat alle uitvoerende zorgverleners, inclusief waarnemers, in het bezit zijn van relevante geaccordeerde kwaliteitsovereenkomsten. Zorgverzekeraars kunnen op AGB-code in Peridos (beperkt) zoeken om te verifiëren of een zorgverlener een relevante kwaliteitsovereenkomst heeft. Bij afwezigheid kan de verzekeraar een declaratie niet vergoeden. 

Wettelijk verplicht
Voor de uitvoering, kwaliteitsborging en evaluatie van de prenatale screening zijn gecontracteerde zorgverleners wettelijk verplicht om van de verrichte counselinggesprekken en SEO's data op de juiste wijze te registreren en te leveren aan Peridos. Daarnaast dienen ook van zwangeren die prenatale screening hebben gehad de gegevens van vervolgonderzoeken (NIPT, GUO, genotypering) en de uitkomst van de zwangerschap in Peridos te worden opgenomen, overeenkomstig de meest recente WBO vergunningen (d.d. juli 2021 en februari 2023).

Gegevensverwerking
De counseling- en de eerste en tweede trimester SEO-gegevens worden vanuit het bronsysteem direct via XML verstuurd naar Peridos. Deze gegevens worden automatisch verwerkt.  Databeheerders dienen periodiek (op zijn minst maandelijks) te controleren of alle verrichtingen daadwerkelijk naar Peridos zijn verzonden.

Onder het tabblad 'Gegevens' in Peridos kunnen zorginstellingheerders na inlezen van de gegevens, zelf zien welke data onjuist zijn c.q. ontbreken. Wijzingen dienen altijd in het bronsysteem te worden aangebracht en daarna opnieuw te worden verstuurd.

Login
Op het moment dat je als zorgverlener bent ingeschreven in Peridos ontvang je een mail met instructie om in te loggen via Zorgportaal. Meer informatie over Zorgportaal lees je op de website van Peridos.

Databeheerder en contactpersoon

Iedere gecontracteerde organisatie heeft minimaal één databeheerder die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de gegevens aan Peridos en een contactpersoon algemeen voor het beheer van de praktijk- en zorgverlenergegevens. Belangrijk is dat personeelswijzigingen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de SPSRU.

De SPSRU haalt uit Peridos de benodigde contactinformatie om berichten en nieuwsbrieven naartoe te sturen. Daarom is het van belang dat de juiste (contact)informatie in Peridos staat. Voor het verkrijgen van een wachtwoord is een uniek persoonlijk e-mailadres noodzakelijk. Iedere contractant kan zijn/haar persoonlijke gegevens in Peridos wijzigen en aanvullen onder het tabblad 'Beheer'. Databeheerders kunnen van de eigen organisatie de gegevens wijzigen c.q. aanvullen.