Counselors

eisen bij- en nascholing

Een zorgverlener kan alleen een kwaliteitsovereenkomst voor counseling krijgen, als hij/zij voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De zorgverlener moet een erkende opleiding hebben gevolgd. Daarnaast is de counselor verplicht relevante bij- en nascholing te volgen. Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij- en nascholing hij/zij de afgelopen scholingsperiode heeft gevolgd.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening gestart. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.

In de periode 2022-2026 dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De twintig accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld;

 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
 • 4 punten voor een verplichte e-learning  
 • 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden 
 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie 

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar.

Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is te vinden op pe-online.org en medischescholing.nl. Meer informatie over de bijscholingsrondes lees je op de website van de PNS.

peridos

Wij adviseren je regelmatig te controleren of de gevolgde scholing opgenomen is in je persoonlijk overzicht in Peridos. Heb je scholing gevolgd, maar is deze niet geregistreerd, neem dan contact op met de aanbieder van de betreffende scholing of mail je certificaat naar:

basis cursus
counseling prenatale screening

Voor de doelgroep gynaecologen, arts-assistenten in opleiding, verloskundigen en echoscopisten wordt door de afdeling Verloskunde van het UMCU nog incidenteel een Basis Cursus Counseling Prenatale Screening gegeven. Deze cursus is geaccrediteerd door de KNOV voor 6 punten. Meer informatie lees je op de website van het UMCU pagina Basiscursus Counseling Prenatale Screening.

E-Learning Counseling Prenatale Screening
Na het volgen van de e-learning heb je kennis over:

 • Voorlichting en counseling over prenatale screening en het begeleiden van zwangeren bij het maken van keuzes die prenatale screening met zich mee brengt.
 • Prenatale screening en prenatale diagnostiek
 • De aandoeningen waarop wordt gescreend
 • De organisatie van prenatale screening
 • Gegevensverwerking en privacy

De e-learning bestaat uit 9 modules en wordt afgesloten met een toets. De e-learning is geaccrediteerd voor 4 punten bij de KNOV, NVOG, Kwaliteitsregister V&VN en ABC1. Meer informatie en registreren lees je op de website van PNS.

webinar NIPT en ETseo

In het webinar NIPT komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Alle inhoudelijke veranderingen per 1 april 2023
 • Wat er wijzigt in de counseling en registratie
 • Hoe de overgang naar de reguliere NIPT voor counselors en zwangeren zo soepel mogelijk verloopt

In het webinar ETSEO komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO
 • Informatie over de wetenschappelijke IMITAS studie
 • Counseling over het eerste trimester SEO
 • Praktische informatie over het proces van toestemming en aanvraag tot de uitslag van het eerste trimester SEO

Klik voor meer informatie en aanmelden op de link.

regio bijeenkomst en WebinarS PNS

De fysieke regiobijeenkomst in 2024 vond plaats op dinsdag 16 april 2024 van 18.30 tot 21.00 uur in het UMCU. Een landelijk webinar over de prenatale screening wordt dit jaar gehouden op 19 november 2024.