Regiobijeenkomst

De regiobijeenkomst in 2023 vond plaats op donderdag 23 maart 2023 in het UMCU. Onze contractanten zijn hiervoor per mail uitgenodigd. Tijdens de regiobijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

  • Nevenbevindingen NIPT: het proces voor een zwangere en de psychische impact
  • Presentatie 'wat zit er op het hoofd?'
  • Onderzoek PrenSupport Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Casus hartecho ETSEO

eerdere regiobijeenkomsten en webinars

Informatie over eerder gehouden regiobijeenkomsten en webinars vindt u hieronder