De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw een landelijke webinar voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. 


Het webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. 


U kunt zich aanmelden voor het webinar van 1 november door middel van deze link Op maandag 9 november 2020 organiseerden de gezamenlijke regionale centra voor prenatale screening een landelijk webinar o.l.v. Paula Udondek. Tijdens het webinar was er gelegenheid vragen te stellen. De vragen met antwoorden leest u hieronder.


Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis.
Q&A 

Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).
Q&A 

De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery Science | AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VUmc.
Q&A 

Resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep TRIDENT 2, klinisch geneticus / sectorhoofd counseling Erasmus MC.


Regiobijeenkomst 2019

Regiobijeenkomst 2018


Privacyverklaring