NIPT

De NIPT (niet-invasieve prenatale test ) is vanaf 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een eerder advies van de Gezondheidsraad (2020). Vanaf 1 april 2023 counsel je de zwangere over de NIPT op basis van de informatie die gegeven is in de factsheets en tijdens het webinar op
7 februari jongstleden.

De labworkflow voor de NIPT verloopt via het bronsysteem en Peridos. Vanaf 1 april 2023  voeren de laboratoria in Amsterdam (VUmc), in Rotterdam (Erasmus MC) en in Maastricht (MUMC) de NIPT uit voor heel Nederland. Voor de regio van de SPSRU is dat het MUMC.

Let er op dat als een counselor bij verschillende praktijken werkt en een NIPT aanvraagt via Peridos, hij/zij bij het inloggen de juiste praktijk selecteert. Deze praktijk zal namelijk de uitslag van NIPT krijgen. Wordt de verkeerde praktijk geselecteerd, dan leidt dit tot een datalek, aangezien de NIPT-uitslag kan worden ingezien door iemand die hiervoor niet is gerechtigd.

labworkflow

Regelmatig komen bij de SPSRU vragen over de labworkflow NIPT binnen waarvan de antwoorden te vinden zijn bij veelgestelde vragen over NIPT op de website van het RIVM, of bij de routering vragen over NIPT op de website van Peridos. Deze websites worden regelmatig geactualiseerd.

Zorgverlener
Bent u zorgverlener in de SPSRU-regio, laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten en weet u zeker dat bij de zwangere bloed is geprikt? Neem dan contact op met het laboratorium klinische genetica van het MUMC.

Helpdesk Peridos
De helpdesk van Peridos is alleen per e-mail te bereiken. Zij zullen op werkdagen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Bloedafnameorganisaties (BAO's)

De NIPT bloedafnameorganisaties voeren sinds 1 april 2023, opnieuw of voor het eerst, de bloedafname uit voor de NIPT.  Tijdens online informatiebijeenkomsten hebben medewerkers van bloedafnameorganisaties  praktische informatie ontvangen.