TARIEVEN 2017

• Counseling € 43,62

• NT-meting

   - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 167,87

   - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 102,24

• Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)*

   - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 164,92

   - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 146,67 


*De SEO-opslag voor Regionale Centra voor Prenatale Screening bedraagt € 18,25. Deze opslag is reeds in het tarief verwerkt.


Bron: website KNOV

TARIEVEN 2018

• Counseling € 44,20

• NT-meting

   - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 170,13
   - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 103,11

• Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)*

   - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89

   - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89


Declaratie van de prestaties counseling of nt-meting of seo is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.


De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks het opslagtarief. De zorgverleners met een contract bij de SPSRU kunnen het gehele tarief (dus inclusief opslag) bij de zorgverzekeraars declareren, mits de zorgverlener bij de zorgverzekeraar geregistreerd staat. De zorgverleners met een overeenkomst voor het verrichten van SEO’s dragen de opslag voor de regionale coördinatie ieder kwartaal af aan de SPSRU op basis van het werkelijk aantal verricht SEO’s. 


* per 1-1-2018 verdwijnt de opslag en daarmee ook de afdracht

 

Bron: website NZa