TARIEVEN 2021

Vergoeding

Sinds 1 januari 2008 kan ook door de tweede en derde lijn de prenatale screening als Overig Product (OVP) worden gedeclareerd. Dit geldt voor de counseling, de combinatietest en het tweede trimester SEO; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig. Net als voor de prenatale screening in de eerste lijn geldt dat een contract met een Regionaal Centrum moet zijn afgesloten om dit OVP te kunnen declareren. Deze vergoeding staat los van de reeds bestaande DBC’s omtrent overige zwangerschapscontroles.


Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen Overig Product (OVP) "prenatale screening" gedeclareerd. Is de patiënte echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kan het OVP apart gedeclareerd worden.


De prenatale screening is volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek vergunningplichtig. De Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn de vergunninghouders. Voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn geldt dat declaratie van de prestaties counseling, NT-meting, eerste trimester SEO of tweede trimester SEO alleen mogelijk is indien de zorgaanbieder een contract heeft en de zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en beide daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het RIVM-CvB zijn vastgesteld (na positief advies van de Programmacommissie Prenatale screening).


Bron: RIVM 

Privacyverklaring