Tarieven 2024

Counseling

€ 77,46

Dit geldt voor counseling binnen de prenatale screening in de eerste lijn.

ETSEO

€ 148,92

Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met het aantal foetussen worden gedeclareerd.

TTSEO

€ 185,26

Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met het aantal foetussen worden gedeclareerd.

Vanaf 1 januari 2024 wordt ook de TTSEO bekostigd vanuit de Rijksbegroting en niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet. Het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft daarom onderzoek laten doen naar de kostprijs van het TTSEO. Vervolgens is ook de kostprijs van het ETSEO onderzocht. Het kostprijsonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de BEN, KNOV, NVOG en Regionale Centra. Dit heeft geleid tot bovenstaande nieuwe tarieven voor zowel het TTSEO als het ETSEO. 

Vergoeding
Ook door de tweede en derde lijn kan de prenatale screening als Overig Product (OVP) worden gedeclareerd. Dit geldt voor de counseling, het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig. Net als voor de prenatale screening in de eerste lijn geldt dat een contract met een Regionaal Centrum moet zijn afgesloten om dit OVP te kunnen declareren. Deze vergoeding staat los van de reeds bestaande DBC’s omtrent overige zwangerschapscontroles.

DBC
Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen Overig Product (OVP) "prenatale screening" gedeclareerd. Is de zwangere echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kan het OVP apart gedeclareerd worden.

Vergunning plichtig
De prenatale screening is volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek vergunning plichtig. De Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn de vergunninghouders. Voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn geldt dat declaratie van de prestaties counseling, eerste trimester SEO of tweede trimester SEO alleen mogelijk is indien de zorgaanbieder een contract heeft en de zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en beide daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die door het RIVM-CvB zijn vastgesteld (na positief advies van de Programmacommissie Prenatale screening).