TARIEVEN 2021

• Counseling € 48,88

• NT-meting

   - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 186,63
   - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40

• Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)*

   - bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31

   - bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31


Vergoeding

Sinds 2008 kan de prenatale screening (counseling, combinatietest en SEO) ook door de tweede en derde lijn als Overig Product (OVP) worden gedeclareerd. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder een contract heeft met een regionaal centrum. Counseling en het SEO worden voor iedere zwangere vergoed.


Declaratie van de prestaties counseling of combinatietest of SEO is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.


 

Bron: website NZa


Privacyverklaring