Over ons

De SPSRU is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging in de regio Utrecht. De taken van de SPSRU bestaan uit:

  • het contracteren van zorgverleners en zorginstellingen;
  • het verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos;
  • het toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, het geven van voorlichting aan contractanten en het ondersteunen van deskundigheidsbevordering.

De SPSRU heeft daarnaast tot doel de kwaliteit van de prenatale screening (mede) tot een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld, als leidraad. Meer informatie over de rol van de regionale centra prenatale screening leest u op de site van het RIVM.

raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid, zoals goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat de bestuurder, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, met advies terzijde.

De Raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • De heer J.J.M. Becker Hoff (vz.)

Voormalig directeur KNOV, in die hoedanigheid ook nauw betrokken geweest bij de start en het inrichten van de Prenatale Screening in Nederland. Momenteel actief vanuit zijn eigen onderneming met interim- en advieswerk binnen de gezondheidszorg. Vervult binnen de Raad van Toezicht de voorzittersrol.

  • De heer dr. R.J.H. Galjaard

Klinisch geneticus bij de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC Rotterdam. Betrokken geweest bij de invoering van de NIPT en momenteel lid van het dagelijks bestuur NIPT consortium.

  • Mevrouw M.G. Wats

Arts, MBA, partner bij de Galan Groep, vanuit die hoedanigheid ook actief binnen de gezondheidszorg.

De heer J. (Sjaak) Toet is directeur bestuurder van de SPSRU.

De SPSRU voldoet met deze structuur aan de Zorgbrede Governance Code 2017.

dagelijks bureau

Het dagelijks bureau is gehuisvest in de Domus Medica en bestaat uit de volgende personen:

Directeur bestuurder

Dhr. J. Toet

Sjaak Toet is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SPSRU. Hij is binnen de prenatale screening ook werkzaam als bestuurder van de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening.

Beleidsmedewerker

Mw. I.C. Velthuis

Ingrid Velthuis is beleidsmedewerker van de stichting en regiobeheerder Peridos.

Kwaliteitsmedewerker

Mw. M.L. Leerkes

Marjan Leerkes is als kwaliteitsmedewerker verantwoordelijk voor de visitaties van verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen. Hiernaast werkt zij als senior-echoscopist in het UMC Utrecht (WKZ).

Beeldbeoordelaar

Mw. F.M.M. Schilder

Sacha Schilder is beeldbeoordelaar en werkt hiernaast als senior-echoscopist in het UMC Utrecht (WKZ).

Medisch Adviseur

Mw. M.N. Bekker

Mireille Bekker is gynaecoloog prenatale diagnostiek bij het UMC Utrecht en fungeert als Medisch Adviseur voor de SPSRU.

Ondersteuner beleid & kwaliteit

Mw. F. Heijlen

Fenne Heijlen is ondersteuner beleid & kwaliteit binnen de SPSRU en regiobeheerder Peridos.

Secretaresse

Mw. A.M. Linschoten

Angélique Linschoten is secretaresse en regiobeheerder Peridos.

Directiesecretaresse

Mw. J. Floor

Jeannette Floor is directiesecretaresse, medewerker financiën en regiobeheerder Peridos.