Hier kunt u de jaarverslagen van de afgelopen 4 jaar downloaden.

Jaarverslagen

2016
(incl. brief)
2015
(incl. brief)
2014
(incl. brief)

LANDELIJKE MONITOR

De landelijke monitor prenatale screening 2015 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de prenatale screening in 2015 beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. In 2015 waren er 145.419 zwangerschappen met een counselinggesprek, 56.685 met een combinatietest en 145.681 met een SEO. Deze verrichtingen werden gedaan door 3.320 counselors, 315 NT-echoscopisten en 557 SEO-echoscopisten. Helaas is de informatie over vervolgonderzoek en zwangerschapsuitkomst in Peridos nog onvolledig, waardoor de screeningstesten op landelijk niveau niet goed te evalueren zijn. Het streven is om dit compleet te krijgen in de volgende jaren. Voor de volledige publicatie kijkt u op de website van het RIVM ▼.