Kwaliteitsovereenkomst zorgverlener

Iedere individuele zorgverlener en iedere zorginstelling die betrokken is bij de uitvoering van de screening (counseling en/of SEO) is wettelijk verplicht individueel een overeenkomst af te sluiten met één van de zeven regionale centra. Alleen zorgverleners die gecertificeerd zijn voor één of meer onderdelen van de screening (counseling en/of SEO) komen in aanmerking voor een kwaliteitsovereenkomst. Hiervoor gelden landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

registratie

Via onderstaand formulier kunt u een kwaliteitsovereenkomst aanvragen. De SPSRU beoordeelt uw aanmelding en neemt hierover contact met u op. Kwaliteitsovereenkomsten worden geregistreerd in Peridos. Een kwaliteitsovereenkomst is slechts geldig als deze (digitaal) is geaccordeerd. Uitgebreide instructies voor het accorderen van kwaliteitsovereenkomsten en het beheren van persoons- en praktijkgegevens vindt u in de handleidingen.

Handleidingen
Peridos Zorgverleners

aanvraagformulier
kwaliteitsovereenkomst

Lid van de BEN
Rol binnen de zorginstelling

beleid
aangaan en ontbinden
kwaliteitsovereenkomsten

De zeven regionale centra hebben afspraken gemaakt over het aangaan en ontbinden van kwaliteitsovereenkomsten. De belangrijkste punten zijn: 

  • Een kwaliteitsovereenkomst wordt ontbonden als een counselor of echoscopist niet voldoet aan de kwaliteitseisen;
  • Een kwaliteitsovereenkomst wordt na één jaar ontbonden als een counselor of echoscopist uit dienst is gegaan bij een zorginstelling en nergens anders (in Nederland) meer in die functie is gaan werken;
  • Voor echoscopisten die langer dan één jaar gestopt zijn en opnieuw een kwaliteitsovereenkomst aanvragen, wordt het stroomdiagram herregistratie NT/SEO echoscopisten gevolgd;
  • Voor echoscopisten die een geldige kwaliteitsovereenkomst hebben met een regionaal centrum, maar in een andere regio gaan werken, kan door het nieuwe regionale centrum de laatste kwaliteitsbeoordeling bij de betreffende echoscopist worden opgevraagd.