Echoscopie

OPLEIDING etseo-echoscopist

In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist start, namelijk in januari en in september.

Wilt u de opleiding volgen? Geef dit aan ons door. Wij informeren u dan over het opleidingstraject.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn:

  • u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO én
  • u heeft een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de tweede trimester SEO beelden én
  • u heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht vòòr de start van de opleiding

Meer informatie leest u op de website van de CLBPS.

cursus
structureel echoscopisch onderzoek

Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU. Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring. Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken. De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training. Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.

De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG. Meer informatie over de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek vindt u op de website van het UMCU.

CASUÏSTIEKBESPREKING en webinar
VOOR SEO-ECHOSCOPISTEN

Tijdens de casuïstiekbespreking, georganiseerd voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten in het bezit van een overeenkomst met de SPSRU, komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf onderwerpen inbrengen die van algemeen belang zijn. Naast een jaarlijkse fysieke casuïstiekbespreking vindt eenmaal per jaar een webinar plaats met casuïstiekbespreking en eenmaal per jaar een webinar over de prenatale screening.

Op dinsdag 9 april 2024 wordt vanuit CLBPS het landelijke webinar casuïstiekbespreking georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur. Het is een interactief webinar. Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen aan de sprekers.
Het webinar wordt eenmalig herhaald op donderdag 11  april van 19.00 tot 21.00 uur. Het wordt dan afgespeeld als video. Er is dan geen mogelijikheid tot het stellen van vragen.
Dit webinar is primair bedoeld voor echoscopisten prenatale screening. Counselors en andere belangstellenden kunnen ook het webinar volgen. Accreditatie is aangevraagd bij de BEN, KNOV, NVOG en V&VN.

Onderwerpen:

  • Presentatie LRCB
  • Three vessel trachea view (V-Sign)
  • Hernia Diafragmatica

 De laatste fysieke casuïstiekbespreking vond plaats op dinsdag 12 september 2023. Hier zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen:

  • Beeldbeoordeling
  • Nieuw SEO protocol
  • Echocasuïstiek