Echoscopie

scholing etseo

er introductie van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek  zijn counselors en echoscopisten geschoold. De scholing vond plaats in de periode maart tot en met juni 2021. Ook in 2022 is het voor echoscopisten mogelijk mee te doen aan een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden voor deelname zijn: 

  • u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een RC én
  • u heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door een RC.

Meer informatie vindt u op de website van PNS.

cursus
structureel echoscopisch onderzoek

Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU. Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring. Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken. De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training. Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.

De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG. Meer informatie over de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek vindt u op de website van het UMCU.

CASUÏSTIEKBESPREKING
VOOR SEO-ECHOSCOPISTEN

Tijdens de Casuïstiekbespreking, georganiseerd voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten in het bezit van een overeenkomst met de SPSRU, komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf onderwerpen inbrengen die van algemeen belang zijn.

Op dinsdag 14 juni 2022 vond een leerzame casuïstiekbespreking plaats in het UMCU. Hier is casuïstiek van de eerste trimester SEO besproken.

Op maandag 3 oktober 2022 staat van 15.00 tot 17.00 uur een webinar gepland.

hands-on training

Hands-on training wordt onder andere georganiseerd door senior-echoscopisten uit het UMCU / WKZ. Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail handson@umcutrecht.nl.