Echoscopie

OPLEIDING etseo

In 2023 zijn er twee momenten dat er een opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist start, namelijk in januari en in september.

Wilt u de opleiding volgen? Geef dit aan ons door. Wij informeren u dan over het opleidingstraject.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn:

  • u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO én
  • u heeft een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de tweede trimester SEO beelden én
  • u heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht vòòr de start van de opleiding

Meer informatie leest u op de website van PNS.

cursus
structureel echoscopisch onderzoek

Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU. Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring. Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken. De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training. Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.

De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG. Meer informatie over de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek vindt u op de website van het UMCU.

CASUÏSTIEKBESPREKING en webinar
VOOR SEO-ECHOSCOPISTEN

Tijdens de Casuïstiekbespreking, georganiseerd voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten in het bezit van een overeenkomst met de SPSRU, komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf onderwerpen inbrengen die van algemeen belang zijn.

De volgende casuïstiekbespreking plaats op dinsdag 23 mei 2023 van 17.30 tot 19.30 uur in de Maliebaanzaal van het UMCU. Momenteel wordt gekeken naar een interessante casus om te bespreken. Onze echoscopisten ontvangen t.z.t. per mail een uitnodiging.

Hiernaast vindt eenmaal per jaar een webinar plaats met een casusbespreking en eenmaal per jaar een webinar over de prenatale screening.

hands-on training

Hands-on training wordt onder andere georganiseerd door senior-echoscopisten uit het UMCU / WKZ. Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail handson@umcutrecht.nl.