SEO

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de twintig weken echo, zoals opleidingseisen voor de echoscopist, eisen aan de werkomgeving en de apparatuur. De voorwaarden en kwaliteitseisen vindt u op de website van het RIVM ►.   

BELEID BIJ INCOMPLEET SEO VANWEGE ONVOLDOENDE BEELDVORMING

Ook bij zwangeren met ernstige obesitas (BMI >40 kg/m2) kan een SEO gedaan worden. Als de neurale buis en het vierkamerbeeld in beeld gebracht kunnen worden, maar niet alle andere structuren te beoordelen zijn door de ernstige obesitas, dan luidt de conclusie van het SEO “incompleet onderzoek” en het advies “geen verder onderzoek”. Een verwijzing naar een PND-centrum is dan niet nodig. In het algemeen geldt bij een “incompleet SEO” dat een echocentrum in overleg met de zwangere af kan zien van verwijzing naar een PND-centrum als verbetering in de beeldvorming onwaarschijnlijk is. Deze informatie vindt u onder het kopje “Herhaling SEO vanwege onvoldoende beeldvorming” op pagina 3 in de Kwaliteitseisen SEO. De kwaliteitseisen kunt u hier ▼ downloaden.

SONOMARKERS

De SPSRU wil counselors en echoscopisten erop attenderen dat het vinden van een SUA (single umbilical artery) bij het SEO een indicatie is voor het laten verrichten van een GUO-II.

Wanneer er bij de GUO geen afwijkingen dan alleen de SUA gezien worden, is er daarna geen indicatie voor het standaard vervolgen van de groei door middel van groei-echo’s. Uit onderzoek is gebleken dat dit geen toegevoegde waarde heeft.