SEO

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de twintig weken echo, zoals opleidingseisen voor de echoscopist, eisen aan de werkomgeving en de apparatuur. De voorwaarden en kwaliteitseisen vindt u op de website van het RIVM ►.   

BELEID BIJ INCOMPLEET SEO VANWEGE ONVOLDOENDE BEELDVORMING

Ook bij zwangeren met ernstige obesitas (BMI >40 kg/m2) kan een SEO gedaan worden. Als de neurale buis en het vierkamerbeeld in beeld gebracht kunnen worden, maar niet alle andere structuren te beoordelen zijn door de ernstige obesitas, dan luidt de conclusie van het SEO “incompleet onderzoek” en het advies “geen verder onderzoek”. Een verwijzing naar een PND-centrum is dan niet nodig. In het algemeen geldt bij een “incompleet SEO” dat een echocentrum in overleg met de zwangere af kan zien van verwijzing naar een PND-centrum als verbetering in de beeldvorming onwaarschijnlijk is. Deze informatie vindt u onder het kopje “Herhaling SEO vanwege onvoldoende beeldvorming” op pagina 3 in de Kwaliteitseisen SEO. De kwaliteitseisen kunt u hier ▼ downloaden.

SONOMARKERS

De SPSRU wil counselors en echoscopisten erop attenderen dat het vinden van een SUA (single umbilical artery) bij het SEO een indicatie is voor het laten verrichten van een GUO-II.

Wanneer er bij de GUO geen afwijkingen dan alleen de SUA gezien worden, is er daarna geen indicatie voor het standaard vervolgen van de groei door middel van groei-echo’s. Uit onderzoek is gebleken dat dit geen toegevoegde waarde heeft.

SEO – Kwaliteitsbeoordeling beelden herzien 

De kwaliteitsbeoordeling van de SEO-beelden is gewijzigd. De SPSRU zal dit invoeren nadat de vijfde ronde kwaliteitsaudits bij de echocentra is afgerond. Dat zal in de tweede helft van 2019 zijn. Echoscopisten die ook in andere regio’s werken, kunnen mogelijk eerder met deze herziene werkwijze te maken krijgen. 

Bij het huidige scoringssysteem is het mogelijk dat men voldoende punten scoort, maar op belangrijke onderdelen onvoldoende kwaliteit laat zien. Volgens de herziene kwaliteitscriteria is het niet langer toegestaan om bij de orgaansystemen “centraal zenuwstelsel” en “hart” bij alle drie beoordeelde SEO’s een onvoldoende te scoren op de doorsnedes of op de plaatsing van de callipers. 

Het opsporen van neurale buis defecten is het primair geformuleerde doel van het SEO. Dat is de reden waarom gekozen is om bij het centraal zenuwstelsel ten minste één adequaat beeld van elk van de doorsnedes en van de calliperplaatsing verplicht te stellen. De reden om dit aan te vullen met ten minste één adequaat beeld van elk van de doorsnedes van het hart, is dat hartafwijkingen de meest voorkomende aangeboren afwijking is, en dat een prenatale diagnose voor deze foetus levensreddend kan zijn (Van Velzen, Ultrasound Obstet Gynecol 2015;320-325). Bovendien worden hartafwijkingen relatief vaak niet gezien in de prenatale screening (Van Velzen, BJOG 2016;400-407). Ook wordt het onderzoek van het hart als moeilijkste ervaren door echoscopisten (Oosterhuis, Prenat Diagn 2016;555-560). Door meer nadruk te leggen op de beelden van het hart bij de kwaliteitsbeoordeling, hoopt het landelijke programma prenatale screening de kwaliteit van het SEO te verhogen.


Download format 2018-2019 scoringsformulier kwaliteitsbeoordeling SEO