De SPSRU visiteert alle gecontracteerde verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen eens per twee jaar. Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde auditdocumenten (zogenaamde Checklist) zoals vastgesteld door de Programma Commissie  Prenatale Screening.


De visitaties zijn primair gericht op ondersteuning van praktijken om, waar nodig, kwaliteitsverbetering van de prenatale screening te bereiken.


Mevrouw M.L. Leerkes is binnen de SPSRU verantwoordelijk voor het gehele visitatietraject.

Privacyverklaring