Landelijke monitor
  • In 2020 is van alle zwangerschappen in Nederland 92,8% gecounseld voor prenatale screening. Dit is een stijging van 1,8% ten opzichte van 2019. Bijna alle counselingsgesprekken (96,5%) zijn tijdig uitgevoerd (vóór de 14de week van de zwangerschap)
  • In 2020 is bij 0,9% van alle zwangerschappen een combinatietest uitgevoerd. Vanaf de invoering van de NIPT per 1 april 2017 is de deelname aan de combinatietest sterk afgenomen (van 34,1% in 2016 naar 0,9% in 2020).
  • In 2020 was de deelname aan de NIPT 51,2%. In 68,4% van het totaal aantal NIPT’s is ook op nevenbevindingen getest. De uitgevoerde NIPT’s zijn in 99,7% voor de 19e  week uitgevoerd, dat is binnen de termijn waarop er nog handelingsopties zijn. Het percentage deelname NIPT neemt toe met de leeftijd van de zwangere.
  • In 2020 was de deelname aan het SEO 86,4%, vergelijkbaar met 2019. Bij het SEO werd bij 4,1% van de zwangerschappen een verdenking op een afwijking gevonden. Ook dit is vergelijkbaar met 2019. De uitgevoerde 20 wekenecho’s zijn in 97,5% tijdig (voor de 21e week) uitgevoerd.

In de landelijke monitor prenatale screening 2020 is de uitvoering van de prenatale screening beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. Op de website van het RIVM leest u een monitor voor professionals en een publieksmonitor.