EISEN BIJ- EN NASCHOLING

Een zorgverlener kan alleen een kwaliteitsovereenkomst voor counseling krijgen, als hij/zij voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen►. De zorgverlener moet zijn opgeleid door een erkende opleiding. Daarnaast is de counselor verplicht relevante bij- en nascholing te volgen . Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij- en nascholing hij/zij de afgelopen scholingsperiode heeft gevolgd. De actuele eisen voor de bijscholingsronde 2019-2021 vindt u op de website van het RIVM ►. 


PERIDOS

Wij adviseren u regelmatig te controleren of de door u gevolgde scholing opgenomen is in uw persoonlijk overzicht in Peridos. Heeft u scholing gevolgd, maar is deze niet geregistreerd, neemt u dan contact op met de aanbieder van de betreffende scholing of mail uw certificaat naar info@spsru.nl.

SCHOLING EERSTE TRIMESTER SEO

Ter introductie van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek  worden counselors en echoscopisten geschoold. De scholing vindt plaats in de periode maart tot en met juni 2021. 
Meer informatie


CURSUS COUNSELING PRENATALE SCREENING (BASIS CURSUS)

Voor de doelgroep gynaecologen, arts-assistenten in opleiding, verloskundigen en echoscopisten wordt door de afdeling Verloskunde van het UMCU nog incidenteel een Basis Cursus Counseling Prenatale Screening gegeven. Deze cursus is geaccrediteerd door de KNOV voor 6 punten. Meer informatie vindt u op de website van het UMCU Basiscursus Counseling Prenatale Screening ►.

E-LEARNING

De e-learning ‘Nascholing Prenatale Screening voor counselors’ is een interactieve e-learning en geeft onder andere informatie over counseling, het vervolgonderzoek, juridische kaders en is uitgebreid met extra informatie over nevenbevindingen bij de NIPT. De e-learning bestaat uit 10 modules en wordt afgesloten met een toets. De e-learning is geaccrediteerd met 3 punten door KNOV, NVOG, BEN en Kwaliteitsregister V&VN. 
Meer informatie en registreren 

TOETS COUNSELINGSVAARDIGHEDEN

Als counselor ontvangt u periodiek een uitnodiging van het RC voor deelname aan de toets counselingsvaardigheden. In de toets worden filmfragnemten vertoont. In de toets reageert u op situaties in een film, zoals u dat in het echt ook doet. Uw reactie wordt opgenomen met de camera en na afloop beoordeeld door een coach, van wie u een persoonlijke beoordeling krijgt. Wanneer u de toets hebt afgerond, ontvangt u binnen tien werkdagen deze persoonlijke beoordeling.
Veelgestelde vragen

REGIOBIJEENKOMST/WEBINAR

Meer informatie

CURSUS STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO)

Jaarlijks wordt een cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek georganiseerd door de Divisie Vrouw en Baby UMCU. Deze is bestemd voor gynaecologen en verloskundigen die een basale opleiding echoscopie hebben gevolgd en beschikken over praktische echoscopie ervaring. Voor het volgen van de opleiding moeten deelnemers over faciliteiten kunnen beschikken om te oefenen en een logboek te maken. De cursus bestaat uit zeven sessies bestaande uit een theoretisch deel en een hands-on training. Daarnaast worden er drie dagdelen persoonlijke begeleiding aangeboden (praktijkstage) waarna de cursus wordt afgerond met een praktijktoets.
De cursus is geaccrediteerd door de KNOV en NVOG.
Meer informatie over de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek vindt u op de website van het UMCU ►.

CASUÏSTIEKBESPREKING VOOR NT- EN SEO-ECHOSCOPISTEN

Twee maal per jaar (in het voor- en najaar) wordt een Casuïstiekbespreking georganiseerd voor echoscopisch actieve verloskundigen en echoscopisten in het bezit van een overeenkomst met de SPSRU. Daarbij komen zaken aan de orde die de cursisten in hun dagelijks werk tegenkomen. Ook kunnen zij zelf onderwerpen inbrengen die van algemeen belang zijn. 

HANDS-ON TRAINING

Hands-on training wordt onder andere georganiseerd door senior-echoscopisten uit het UMCU / WKZ. Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail handson@umcutrecht.nl.
Privacyverklaring