Scholing

Voor het afsluiten van een kwaliteitsovereenkomst counselor prenatale screening is het verplicht hiervoor geschoold te zijn en zo te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De scholing bestaat uit:

  • Diploma verloskunde en/of certificaat erkende Cursus Counseling Prenatale Screening
  • E-learning PNS versie 3.0 (na 1 maart 2023)

Is een vorige versie van de e-learning PNS gevolgd dan dient aanvullend ook het webinar NIPT d.d. 7 februari 2023 en het webinar ETSEO d.d. 15 maart 2021 te zijn gevolgd.

Meer informatie over de (bij-) scholing van counselors en echoscopisten vind je op de volgende pagina's: