Peridos

Peridos is het digitale dossier waar in het kader van de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de SEO's gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te monitoren. Daarnaast wordt in Peridos vastgelegd welke zorginstellingen en -uitvoerders een contract c.q. kwaliteitsovereenkomst zijn aangegaan met het regionaal centrum.

De Peridos- website bevat diverse informatie voor professionals, onder andere:

  • gegevensdataset onderverdeeld naar verrichting
  • per bronsysteem het registreren van en aanleveren naar Peridos via XML
  • de workflow voor de NIPT, ETSEO en TTSEO
  • privacy en AVG