Peridos

Peridos is het digitale dossier waar in het kader van de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO gegevens worden vastgelegd om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te monitoren. Daarnaast wordt in Peridos vastgelegd welke zorginstellingen en -uitvoerders een contract c.q. kwaliteitsovereenkomst zijn aangegaan met het regionaal centrum.

wettelijk verplicht

Voor de uitvoering, kwaliteitsborging en evaluatie van de prenatale screening zijn gecontracteerde zorgverleners wettelijk verplicht om van de verrichte counselinggesprekken en SEO's data op de juiste wijze te registreren en aan te leveren. Daarnaast dienen ook van zwangeren die prenatale screening hebben gehad de gegevens van vervolgonderzoeken (NIPT, GUO, genotypering) en de uitkomst van de zwangerschap in Peridos te worden opgenomen, overeenkomstig de meest recente WBO vergunning (d.d. april 2020).

login

Wanneer u als zorgverlener bent ingeschreven in Peridos ontvangt u een mail met instructie om in te loggen via Zorgportaal. Meer informatie over het inloggen leest u op de website van Peridos.

privacy

Het systeem voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegeven (NEN-norm 95210) en treft maatregelen om te voldoen aan de NEN-norm 7510.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM (PNS.nl) over informed consent en privacy en over juridische achtergronden en op de website van Peridos over o.a. dataregistratie in en -levering vanuit de diverse bronsystemen, beheer zorgverlenersgegevens en het anonimiseren van cliëntgegevens.

Beheerder
Iedere gecontracteerde organisatie heeft minimaal één zorginstellingbeheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de praktijk- en zorgverlenergegevens en het aanleveren van de gegevens. Vraag bij de SPSRU een Peridos-account aan met de juiste bevoegdheid voor elke betrokken medewerker. Belangrijk is dat personeelswijzigingen zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de SPSRU. 

Gebruik Peridos
Als overtredingen met betrekking tot Peridos kunnen de volgende voorbeelden genoemd worden: het delen van patiëntinformatie met personen/instellingen die geen zorgrelatie hebben met de zwangere en het (laten) inloggen in Peridos met de account van een collega. Het is absoluut niet toegestaan identificeerbare gegevens van personen (BSN, naam-geboortedatum, naam-à terme datum e.d.) per onbeveiligde e-mail te versturen. Sowieso is het gebruik van een e-mailadres van “@hotmail.com” en “@gmail.com” voor zakelijke en praktijkdoeleinden sterk af te raden. Dit soort e-mailadressen zijn zeer fraudegevoelig.