COUNSELING

De counseling over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (combinatietest of NIPT) en het SEO (20 wekenecho) vindt in principe in één en hetzelfde gesprek en los van de intake plaats. Deze onderzoeken zijn alle drie gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind.
 
Als de zwangere kiest voor de combinatietest en/of de 20 wekenecho krijgt ze een (verwijs)brief mee waarop staat dat de counseling heeft plaatsgevonden of wordt deze informatie doorgestuurd via het elektronisch patiëntendossier. Hiermee is - impliciet - ook duidelijk dat ze toestemming gegeven heeft voor deelname aan de prenatale screening. Voor deelname aan de NIPT (in het kader van TRIDENT-2) moet de zwangere expliciet toestemming geven via het toestemmingsformulier, meer informatie hierover is te vinden op www.meerovernipt.nl ►.

KWALITEITSEISEN

De Regionale Centra controleren of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen. Er wordt primair gekeken of de counselor de volumenorm haalt van 50 counselinggesprekken per jaar. Bij structureel minder verrichtingen wordt de kwaliteitsovereenkomst van de zorgverlener ontbonden. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met perioden dat men niet werkt (ziekte, zwangerschapsverlof). Als bron voor het aantal verrichtingen wordt Peridos gebruikt.

Als counselor bent u verplicht iedere twee jaar accreditatiepunten te halen.

Begin 2019 vindt er een procesevaluatie plaats, op basis hiervan wordt besloten hoe de training counselingsvaardigheden (reguliere bijscholing prenatale counseling) vorm te geven in 2020.


Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020 ►

Veelgestelde vragen bijscholing counselors ►

VERWIJSBRIEF

In de praktijk blijkt dat veel zwangeren zich melden voor de uitvoering van de screening (combinatietest en/of SEO) zonder dat de uitvoerend echoscopist concreet kan zien dat counseling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Voor de combinatietest is de ‘Verwijskaart combinatietest’ verplicht gesteld, deze kunt u hier ▼ downloaden. Indien de counselor voor het SEO geen brief (meer) mee geeft, dient men op een andere wijze de uitvoerend echoscopist te informeren dat counseling heeft plaatsgevonden: namelijk door notitie in een gemeenschappelijk (elektronisch) dossier.


Meer informatie over counseling vindt u op de website van het RIVM ►.