Counseling

De onderzoeken in de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en het SEO (13 en 20 wekenecho) zijn gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind.

nipt

Als de zwangere kiest voor de 13- of 20 wekenecho krijgt ze een (verwijs)brief mee waarop staat dat de counseling heeft plaatsgevonden of deze informatie wordt doorgestuurd via het elektronisch pati├źntendossier. Hiermee is - impliciet - ook duidelijk dat ze toestemming gegeven heeft voor deelname aan de prenatale screening. Voor deelname aan de NIPT (in het kader van TRIDENT-2) moet de zwangere expliciet toestemming geven via het toestemmingsformulier, meer informatie hierover is te vinden op de website van NIPT.

kwaliteitseisen

De Regionale Centra controleren of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen. Hierbij wordt gekeken naar de volumenorm van het aantal counselinggesprekken per jaar en de gevolgde scholing.

COUNSELINGSGESPREKKEN
Vanaf 2021 dienen counselors minimaal 35 gesprekken per jaar te voeren zodat zij geoefend blijven in het counselen. Voorheen waren dit 50 gesprekken. Counselors die minder dan 35 counselingsgesprekken per jaar voeren voldoen niet aan de eisen. Van hen wordt de kwaliteitsovereenkomst ontbonden. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met perioden dat men niet werkt (ziekte, zwangerschapsverlof). Als bron voor het aantal verrichtingen wordt Peridos gebruikt.

De eis van het tijdsslot van minimaal 30 minuten voor een counselingsgesprek blijft behouden. Dit wil niet zeggen dat er ook altijd 30 minuten aan het gesprek besteed moet worden, die ruimte moet wel beschikbaar zijn. Soms duurt een gesprek langer dan 30 minuten. Het gaat hier om een gemiddelde.

verwijsbrief

In de praktijk blijkt dat veel zwangeren zich melden voor de uitvoering van de screening zonder dat de uitvoerend echoscopist concreet kan zien dat counseling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Indien de counselor voor het SEO geen brief (meer) mee geeft, dient men op een andere wijze de uitvoerend echoscopist te informeren dat counseling heeft plaatsgevonden: namelijk door notitie in een gemeenschappelijk (elektronisch) dossier.

Meer informatie over counseling vindt u op de website van het RIVM.