COUNSELING

De onderzoeken in de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (combinatietest of NIPT) en het SEO (13 en 20 wekenecho) zijn gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind.

 

Als de zwangere kiest voor de combinatietest en/of de 20 wekenecho krijgt ze een (verwijs)brief mee waarop staat dat de counseling heeft plaatsgevonden of deze informatie wordt doorgestuurd via het elektronisch patiëntendossier. Hiermee is - impliciet - ook duidelijk dat ze toestemming gegeven heeft voor deelname aan de prenatale screening. Voor deelname aan de NIPT (in het kader van TRIDENT-2) moet de zwangere expliciet toestemming geven via het toestemmingsformulier, meer informatie hierover is te vinden op www.meerovernipt.nl ►.


KWALITEITSEISEN

De Regionale Centra controleren of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen . Hierbij wordt gekeken naar de volumenorm van het aantal counselinggesprekken per jaar en de gevolgde scholing.


Counselors dienen minimaal 50 gesprekken per jaar te voeren zodat zij geoefend blijven in het counselen. In 2019-2020 geldt voor de counselors die tussen de 35-50 counselingsgesprekken voeren dat zij deel moeten nemen aan TrainTool, om zo feedback te krijgen op de counselingsvaardigheden. Counselors die minder dan 35 counselingsgesprekken per jaar voeren voldoen niet aan de eisen. Van hen wordt de kwaliteitsovereenkomst ontbonden. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met perioden dat men niet werkt (ziekte, zwangerschapsverlof). Als bron voor het aantal verrichtingen wordt Peridos gebruikt. 


De kwaliteitseis dat de counseling in een apart gesprek moet plaatsvinden (los van de intake), wordt een advies. Informatie-overload bij de cliënt moet worden voorkomen, daarom hierbij adviezen voor de inrichting van het spreekuur ►.

 

De eis van het tijdsslot van minimaal 30 minuten voor een counselingsgesprek blijft behouden. Dit wil niet zeggen dat er ook altijd 30 minuten aan het gesprek besteed moet worden, die ruimte moet wel beschikbaar zijn. Soms duurt een gesprek langer dan 30 minuten. Het gaat hier om een gemiddelde.


Meer informatie over de TrainTool toets ziet u in deze video.

VERWIJSBRIEF

In de praktijk blijkt dat veel zwangeren zich melden voor de uitvoering van de screening (combinatietest en/of SEO) zonder dat de uitvoerend echoscopist concreet kan zien dat counseling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Voor de combinatietest is de ‘Verwijskaart combinatietest’ verplicht gesteld, deze kunt u hier ▼ downloaden. Indien de counselor voor het SEO geen brief (meer) mee geeft, dient men op een andere wijze de uitvoerend echoscopist te informeren dat counseling heeft plaatsgevonden: namelijk door notitie in een gemeenschappelijk (elektronisch) dossier.


Meer informatie over counseling vindt u op de website van het RIVM ►.

Privacyverklaring