Counseling

De onderzoeken in de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en het SEO (13 en 20 wekenecho) zijn gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind.

nipt

De NIPT is sinds 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. Het bloed wordt onderzocht in een laboratorium om te kijken of er bij de foetus aanwijzingen zijn voor down-, edwards- of patausyndroom. Daarnaast kan de zwangere ervoor kiezen of ze wel of geen terugkoppeling wil van nevenbevindingen.

kwaliteitseisen

De Regionale Centra controleren of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen. Hierbij wordt gekeken naar de volumenorm van het aantal counselinggesprekken per jaar en de gevolgde scholing.

COUNSELINGSGESPREKKEN
Vanaf 2021 dienen counselors minimaal 35 gesprekken per jaar te voeren zodat zij geoefend blijven in het counselen. Voorheen waren dit 50 gesprekken. Counselors die minder dan 35 counselingsgesprekken per jaar voeren voldoen niet aan de eisen. Van hen wordt de kwaliteitsovereenkomst ontbonden. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met perioden dat men niet werkt (ziekte, zwangerschapsverlof). Als bron voor het aantal verrichtingen wordt Peridos gebruikt.

De eis van het tijdsslot van minimaal 30 minuten voor een counselingsgesprek blijft behouden. Dit wil niet zeggen dat er ook altijd 30 minuten aan het gesprek besteed moet worden, die ruimte moet wel beschikbaar zijn. Soms duurt een gesprek langer dan 30 minuten. Het gaat hier om een gemiddelde.

verwijsbrief

In de praktijk blijkt dat veel zwangeren zich melden voor de uitvoering van de screening zonder dat de uitvoerend echoscopist concreet kan zien dat counseling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Indien de counselor voor het SEO geen brief (meer) mee geeft, dient men op een andere wijze de uitvoerend echoscopist te informeren dat counseling heeft plaatsgevonden: namelijk door notitie in een gemeenschappelijk (elektronisch) dossier.

Meer informatie over counseling vindt u op de website van het RIVM.