Counseling

De onderzoeken in de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en het SEO (13 en 20 wekenecho) zijn gericht op het vinden van aandoeningen of afwijkingen bij het ongeboren kind.

COUNSELINGSGESPREK

Het doel van het counselingsgesprek is om de zwangere (en haar partner) te begeleiden om een weloverwogen geïnformeerde beslissing te nemen over het wel of niet laten uitvoeren van prenatale (tijdens de zwangerschap) screening (onderzoek ). De counselor begeleidt een zwangere zodat zij de informatie, inclusief de mogelijke uitslagen, begrijpt en kan wegen.

Een geïnformeerde keuze:

  • is gebaseerd op relevante en juiste kennis van de zwangere;
  • wordt gemaakt en uitgevoerd in overeenstemming met haar normen en waarden.

kwaliteitseisen

De Regionale Centra controleren of de counselors voldoen aan de kwaliteitseisen. Hierbij wordt gekeken naar de volumenorm van het aantal counselinggesprekken per jaar en de gevolgde scholing.

COUNSELINGSGESPREKKEN
Vanaf 2021 dienen counselors minimaal 35 gesprekken per jaar te voeren zodat zij geoefend blijven in het counselen. Voorheen waren dit 50 gesprekken. De SPSRU controleert jaarlijks of counselors voldoen aan het normaantal. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met perioden dat men niet werkt (ziekte, zwangerschapsverlof). Als bron voor het aantal verrichtingen wordt Peridos gebruikt.

De counseling wordt zodanig georganiseerd dat er minimaal 35 minuten beschikbaar zijn voor counseling. Dit draagt bij aan het borgen van de aandacht die counselen dient te krijgen conform de WBO en de financiering van de counseling. Het counselingstarief is gebaseerd op een counselingsduur van circa 35 minuten. Dit wil niet zeggen dat er ook altijd 35 minuten aan het gesprek besteed moet worden, die ruimte moet wel beschikbaar zijn. Soms duurt een gesprek langer dan 35 minuten. Het gaat hier om een gemiddelde.

verwijsbrief

Voor het ETSEO en TTSEO dient een zwangere te worden verwezen door de counselor. Voor het ETSEO dient de aanvraag in Peridos als verwijzing. Voor het TTSEO dient de counselor een verwijsbrief mee te geven, of op een andere wijze de uitvoerend echoscopist te informeren dat counseling heeft plaatsgevonden: namelijk door notitie in een gemeenschappelijk (elektronisch) dossier.

Meer informatie over counseling vind je op de website van het RIVM.