PND

GUO - Geen eigen risico
Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze wel moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland.

guo indicaties

Alle zwangeren hebben tegenwoordig de mogelijkheid om te kiezen voor een echo-onderzoek bij 13 en bij 20 weken. In de meeste gevallen kan dit onderzoek plaatsvinden in de eerste of tweede lijn. Deze onderzoeken noemen we Structureel Echoscopisch Onderzoek of SEO. In bepaalde zwangerschappen is de kans op een lichamelijke afwijking bij het kind verhoogd waardoor onderzoek door een specialist geïndiceerd is. Deze specialistische onderzoeken noemen we Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek of GUO.

Vragen
Wanneer u vragen heeft over prenatale diagnostiek kunt u als professional contact opnemen met de polikliniek foetale geneeskunde in het WKZ. Het WKZ is telefonisch of per e-mail bereikbaar.