Regiobijeenkomst 2020

Op maandag 9 november 2020 organiseerden de gezamenlijke regionale centra voor prenatale screening een landelijk webinar o.l.v. Paula Udondek. Tijdens het webinar was er gelegenheid vragen te stellen. De vragen met antwoorden leest u hieronder.

Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis.

Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).

De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery Science | AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep TRIDENT 2, klinisch geneticus / sectorhoofd counseling Erasmus MC.