Regiobijeenkomst 2022

Op donderdag 19 mei 2022 organiseerde de SPSRU weer een fysieke regiobijeenkomst. Deze vond plaats in de blauwe collegezaal van het UMCU. Er werd een presentatie gegeven over neuro-cardiale protectie met allopurinol bij ernstige, aangeboren hartafwijkingen (Maaike Nijman) en een presentatie met paneldiscussie over de prenatale screening ethisch bezien (dr. Sanne van der Hout).